Pages

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สังคม ป.2 นิทานชาดก พุทธสาวก พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

สังคม ป.2 นิทานชาดก พุทธสาวก พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

นิทานชาดก

นิทานชาดกคือเรื่องราวการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ 500 ชาติ ก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้า


วรุณชาดก - ชายหนุ่มผู้เกียจคร้าน
วานรินทชาดก -  พญาวานรเจ้าปัญญา 

พุทธสาวก - สามเณรราหุล

พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 

สมเด็จพระญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน) สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) สมเด็จพระสังฆราช

ชาดกคืออะไร  มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้อ่าน

1. ในวรุณชาดก พระพุทธเจ้าเกิดเป็นใคร

2. วรุณชาดกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร 

3. วรุณชาดกสอนอะไรบ้าง
___ ข้อเสียของการนอนตื่นสาย
___ ข้อไม่ดีของการเกียจคร้าน
___ นอนตื่นสายทำให้หุงข้าวไม่สุก
___ การจัดลำดับขั้นตอนมีความสำคัญ
___ การเกียจคร้านทำให้เกิดความเสื่อมเสีย
___ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ

4. เราเอาสิ่งที่ได้จาก วรุณชาดก มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

5. จากเรื่องวรุณชาดก ทำไมทุกคนถึงไม่ได้กินข้าว

6. จากเรื่องวรุณชาดก ใครได้รับบาดเจ็บ และเกิดจากอะไร

7. ใน วนรินทชาดก พระพุทธเจ้าเกิดเป็นใคร

8. วนรินทชาดก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร

9.  วนรินทชาดกสอนอะไรบ้าง
___ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ
___ รู้จักเอาตัวรอด
___ ไตร่ตรองก่อนทำ
___ สอนจระเข้ให้กลายเป็นหิน
___ การเกียจคร้านทำให้เกิดความเสื่่อมเสีย

8. เราเอาสิ่งที่ได้จาก  วนรินทชาดก มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

9. สัจจะ ในเรื่อง วนรินทชาดก คือตอนไหน

10. ธรรมะ ในเรื่อง วนรินทชาดก คือตอนไหน

11. ธิติ ในเรื่อง วนรินทชาดก คือตอนไหน

12. จาคะะ ในเรื่อง วนรินทชาดก คือตอนไหน

13. เจ้าชายราหุลเสด็จพบพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร

14. สิ่งมีค่าที่พระพุทธเจ้าให้เจ้าชายราหุลคืออะไร

15. ใครเป็นสามเณรรูปแรก

16. สามเณรราหุลบรรพชาตอนอายุเท่าไร

17. สามเณรราหุลมีลักษณะอย่างไรหลังจากบรรพชา

18. เราควรเอาแบบอย่างสามเณรราหุลอย่างไร

19. พุทธสาวกคืออะไร

20. พระพุทธเจ้ามอบหมายใครให้ทำการบรรพชาสามเณรราหุล

21. สมเด็จพระสังฆราชปัจจุบันชื่ออะไร

22. สมเด็จพระสังฆราชปัจจุบันประจำวัดอะไร

23. สมเด็จพระสังฆราชทำหน้าที่อะไร

24. ใครได้ชื่อเรียกว่า สังฆราชไก่เถื่อนและชื่อนี้มาจากไหน

25. สมเด็จพระสังฆราชองค์ใด เป็นลำดับ 4 และในสมัยรัชกาลที่เท่าไรของกรุงรัตนโกสินทร์

26. สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัลเป็นลำดับที่เดท่าไร

27. แบบอย่างที่ดีของสมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อนคือ

28. แบบอย่างที่ดีของสมเด็จพระสังฆราช เจริญ สุวัฑฒโนคือ

29. เรานำแบบอย่างของท่านทั้งสองมาปฏิบัติในชีวิตของเราได้อย่างไร

30. สมณทูติคือ

31. สมณทูติ เริ่มในสมัยสมเด็จสังฆราชใด 

32. ประเทศใดเป็นประเทศแรก ที่มีพระภิกษุจากไทยไปเผยแพร่และฟื้นฟูศาสนาพุทธ


วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ติว ป.2 สุขศึกษา - อวัยวะภายในร่างกายของเรา

ป.2 สุขศึกษา - อวัยวะภายในร่างกายของเรา

จริงแล้ว มันเป็นเรื่องในตัวใกล้ตัวมากๆ  ไม่จำเป็นต้องท่องจำ สนุกกับการสังเกตและคิดดีกว่า

เมื่อเรารู้หน้าที่ของแต่ละอวัยวะ ก็อย่าไปทำให้มันทำงานหนักหรือทำงานไม่ได้ นั่นก็คือวิธีดูแลรักษามันนี่เอง

ระบบย่อยอาหาร

อาหารที่ทานเข้าไปมันไปอยู่ตรงไหนนะ

ขนม อาหาร -> ปาก -> หลอดอาหาร -> กระเพาะอาหาร -> ลำไส้เล็ก -> ลำไส้ใหญ่ -> ทวารหนัก

อวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร
ปาก -> ลิ้น(ช่วยคลุกอาหาร) ฟัน (บดอาหาร)
ตับ -> ผลิตนำดีช่วยย่อยไขมัน กำจัดสารพิษ เช่น อัลกอฮอล์ระบบหายใจ

ระบบหายใจทำงานตลอดเวลา สูดลมหายใจเข้าออก อากาศเข้าหายไปไหน อากาศออกมาจากไหน

อากาศ -> จมูก -> หลอดลม -> ปอด

อวัยวะที่ช่วยในการหายใจ
หลอดเลือดฝอยที่กระจายที่ถุงลมในปอดมีหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ  หลอดเลือดฝอยรับก๊าซออกซิเจนจากถุงลมที่เราหายใจเข้าเพื่อเปลี่ยนเลือดดำที่มาจากหัวใจให้เป็นเลือดแดงแล้วเลือดแดงจะไหลกลับสู่หัวใจ เพื่อสูบฉีดต่อไป  ในขณะเดียวกันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากเลือดดำจะซึมเข้าสู่ถุงลมเพื่อหายใจออก

ระบบขับถ่าย
กากอาหาร -> ลำไส้ใหญ่ ->ทวารหนัก
เลือดในร่างกาย -> ไต -> ท่อไต -> กระเพาะปัสสาวะเลือกอวัยวะข้างล่างให้สัมพันธ์กับสิ่งที่กล่าวถึง

หัวใจ     ปอด      ไต      ลำไส้เล็ก       ลำไส้ใหญ่       สมอง  ตับ


1. รูปร่างคล้ายเม็ดถั่วดำ

2. กรองของเสียเป็นน้ำปัสสาวะ

3. สูบฉีดโลหิต

4. เครื่องฟองอากาศ

5. ย่อยไขมัน

6. พัก เก็บ อาหาร

7. ควบคุมการทำงานของร่างกาย

8. ย่อยอาหาร เพื่อลำเลียงสู่สำไส้เล็ก

9. ย่อยอาหาร และดูดซึมสารอาหาร โดยปุ่มเล็กๆ เรียกว่า วิลลัส

10. อุจจาระ

11. ผลิตน้ำดี ไว้ใช้ย่อยไขมัน

12. มีถุงลมอยู่ภายใน เอาใว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ

13. ความคิด

14.  เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์

15. ส่วนย่อยอาหารที่ยาวที่สุด ขดตัวไปมา

16. โรคนิ่ว

18. โรคท้องเดิน

19. ขจัดสารพิษ เช่น อัลกอฮอล์

20. อยู่ใต้กระบังลมด้านซ้าย

21.  เก็บกากอาหาร

22. มีรอยหยัก สีขาวเหลือง

23. มีขนาดเท่ากำปั้นของเจ้าของ

24. อยู่ในบริเวณอากาศดีๆ มีออกซิเจนเยอะๆ เช่น สวนสาธารณะ

25. กินน้ำเยอะๆ จะได้ไม่ท้องผูก

26. สร้างเม็ดเลือดขณะทารกอยู่ในครรภ์ แต่ภายหลังทำลายเม็ดเลือดแดง

27. อยู่ตรงกลางทรวงอก ถูกขนาบข้างด้วยปอด

28. ความรู้สึกต่างๆ เช่น มีความสุข หิว โกรธ รัก  

29. แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด้์

30. มี 4 ห้อง และมีลิ้นกั้น

31. โรคซึมเศร้า

31. เคี้ยวอาหารให้ละเอียด

32. รับเลือดเสียจากห้วใจห้องล่างขวา ส่งเลือดดีกลับสู่หัวใจบนซ้าย

33. ยกแขน ขา เดิน 

34. สูบบุหรี่เยอะๆ

35.  ดื่มสุราเยอะๆ

36. ทานอาหารไม่ตรงเวลา

37. ต่อกับทวารหนัก

38. มีเซลล์ประสาทและกระแสไฟฟ้า

39. อยู่ช่องท้องด้านล่าง และทางด้านหลัง มีสองข้างซ้ายขวา อยู่ติดกับตับและม้าม

40. อวัยวะช่วยย่อยอาหาร

41. ต่อกับกระเพาะปัสสาวะ

42. ย่อยคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน

43. ย่อยโปรตีนอย่างเดียว

44. ชัก

45. อั้นปัสสาวะ  ปัสสาวะไม่ออก

46. โรครูมาติก ลิ้นหัวใจรั่ว โรคความดันโลหิตวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ติว ภาษาอังกฤษ - คำนาม เปลี่ยนรูปเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์

ติว ภาษาอังกฤษ - คำนาม เปลี่ยนรูปเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์

ดูกฏสั้นๆ ของการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์ แต่ก่อนจะเปลี่ยน คำนามเหล่านั้นต้องเป็นนามนับได้นะ เช่น หนังสือ แมว  กระเป๋า
คำนามนับไม่ได้จะไม่มีรูปพหูพจน์ เช่น ผม เนย นม

- โดยทั่วไปเติม s หลังคำนามนั้น เช่น ant -> ants, pig -> pigs, pencil -> pencils, book -> books, shoe -> shoes
- เติม es หลังคำนามที่ลงท้ายด้วย s, sh, ch, x, z, es เช่น
       bus -> buses
       watch -> watches
       brush -> brushes
       box -> boxes
       buzz -> buzzes
       glass -> glasses

- คำนามที่ลงท้ายด้วย y ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้ว เติม es เช่น
      candy -> candies

- คำนามที่ลงท้าย o และหน้า o เป็นพยัญชนะ ส่วนใหญ่ให้เติม es  เช่น
   mango -> mangoes
   tomato  -> tomatoes

  ยกเว้นคำต่อไปนี้ ให้เติม s ได้เลย
   kilo -> kilos
   piano -> pianos
   zero -> zeros
   photo -> photos
  casino -> casinos
  Eskimo -> Eskimos

- คำนามที่ลงท้ายด้วย f, fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es เช่น
  leaf -> leaves
  wife -> wives

 ยกเว้น คำต่อไปนี้ ไม่ต้องเปลี่ยนรูป แต่ให้เติม s ได้เลย
  chief -> chiefs
  roof -> roofs
  cliff -> cliffs
  scarf -> scarfs

- คำนามที่เวลาเป็นรูปพหูพจน์แล้วเปลี่ยนรูปเช่น
  man -> men
  foot -> feet
  tooth -> teeth
  ox -> oxen
  child -> children
  person -> people
  mouse -> mice
  goose -> geese

- คำนามที่เป็นทั้งได้ทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ การดูคำกิริยา หรือ คำนำหน้าที่ใช้กับคำนามพวกนี้ จะช่วยบอกว่าตอนนั้นทำหน้าที่เป็นเอกพจน์หรือ พหูพจน์ เช่น  fish, deer, sheep, squid, salmon, aircraft

a fish is in this lake.  fish are in this lake.
a deer has 4 legs.  2 deer have 8 legs.


- คำนามที่เป็นรูปพหูพจน์เสมอ เช่น shorts,  people, police,  goods, eye glasses, scissors, jeans, pants, trousers

ถึงเวลาแบบฝึกหัด
จงทำให้เป็นรูปพหูพจน์

dish
match
school
roof
person
child
foot
ox
leaf
box
bag
fish
deer
glass
bottle
comb
phone
piano
mango
tomato
mouse
dice
hero
buffalo
baby
goose
wolf
story
sock
mosquito
moon
bin
knife
hero
singer
wolf
story
lady
wife
cliff
postman
paper
woman
picture
ring
tooth
sister
brother
policeman
deer
kilo
sheep
louse
bush
box
match
radio
fly
studio
church
bamboo
comb
zoo
country
month
change
buffalo
strawberry
raspberry
toy
mango
scarf
monkey
life
boy
loaf
clock
pan
pillow
cargo
car
photograph
card
house
snake
mushroom
iron
bird
process
category
survey
bicycle
service
party
area
idea
company
library
page
tummy
beach
cloth
laundry
sheet

  วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

  ติว ภาษาอังกฤษ - คำนาม ได้และนับไม่ได้ (Count and non-count nouns)

  นามนับได้และนามนับไม่ได้ Count Nouns and Non-Count Nouns
  นามนับได้ 
  (Count Nouns)
  นามนับไม่ได้ 
  (Uncount Nouns)
  ลักษณะ
  สิ่งต่างๆที่เราหยิบจับและนำมานับได้ 

  สิ่งต่างๆ ที่
  - เราหยิบจับไม่ได้ แยกไม่ออก เช่น อากาศ เสียงเพลง ความรู้สึกต่างๆ (ความรัก ความสุขข่าวสาร ไฟฟ้า การศึกษา เลข วิชาความรู้ ดนตรี
  - ของเหลว เจล เช่น น้ำ นม
  - เราจับต้องได้แต่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครมานั่งนับ แยก เช่น ผม  ขน  เนย สำลี น้ำแข็ง
  - นามที่เป็นกลุ่มกลางๆ เช่น เงิน เสื้อผ้า เครื่องมือ  ผลไม้ อาหาร เครื่องหนัง เครื่องเพชร
  รูปแบบ เอกพจน์ หรือ พหูพจน์
  (Singular or Plural form?)
  เป็นได้ทั้ง
  -รูปเอกพจน์ สามารถใช้ a, an, one นำหน้า เวลามีแค่ 1 หน่วย เช่น 1 box, One pen
  -รูปพหูพจน์ สามารถใช้คำบอกจำนวนที่มากกว่าหนึ่งได้ บอกปริมาณที่มากกว่าหนึ่งได้ เช่น
  3 boxes, some pens, a lot of books, many hats
  เป็นได้แต่รูปเอกพจน์
  เนื่องจากนับไม่ได้ ห้ามใช้ a, an, one นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้
  เราบอกได้แค่ปริมาณของมันว่ามีน้อย มีมาก มีบ้าง เช่น some rice, little milk, a lot of water, much ink

  แต่เราสามารถนำบรรจุภัณฑ์มาใส่นามนับไม่ได้เพื่อให้เราจับมันได้หรือให้มันนับได้ เช่น น้ำ 1 ขวด, นม 2 ลิตร
  Verb ที่นำมาใช้ด้วย
  แล้วแต่ประธานที่เป็นคำนาม

  เอกพจน์เสมอ
  Is, does, หรือ Verb เติม S, es

  เช่น  This milk is sweet.


  คำบางคำเป็นได้ทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีใช้ เช่น 
  แก้ว   -  ภาชนะ (นับได้)    วัสดุ(นับไม่ได้)
  กระดาษ - เป็นแผ่นๆเขียนได้(นับได้)     วัสดุ (นับไม่ได้)
  ปลา -  ปลาเป็นสัตว์ตัวๆ(นับได้)  เนื้อปลา (นับไม่ได้)  คำนามคำไหนนับไม่ได้ช่วยวงกลมให้หน่อยค่ะ

  pen               key             sugar                  hair                   book             information       

  happy           water          arm                    gel                     love              ice cream

  bag              aunt             boy                    music                milk               rice

  animal          can              flag                    oil                      hair                fruit

  honey          cup              bottle                 chair                  ice                 food

  umbrella       egg             butter                garbage             homework       computer

  equipment    hardware    software            mouse               eye                 monkey 

  salt             powder          grass                 file                     pink                foam

  cloth           shirt            bank                  money                shampoo          picture

  doll            soup            dust                  wood                 smile                 hat

  blood         tree              ball                  smoke                chicken            noise

  hospital      time             news                newspaper         science             mathematics

  fan             balloon        meat                dish                    sheep               electric

  man           ruler            people             wine                   wind                 rain

  art             hot              season             foot                    board               weather

  cake         wood          plastic              clock                  time                  bee

  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

  ติว ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์ ร่างกายของเรา

  ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์ ร่างกายของเรา   MY BODY

  หาให้เจอมันอยู่ตรงไหนกันนะ
  ฝึกเขียนกันค่ะ

  1. h_ad           ศรีษะ
  2. ha_ _          ผม
  3. _ac_           ใบหน้า
  4. f_re__ad     หน้าผาก
  5. _ar              หู
  6. e_e              ตา
  7. e_e_row     คิ้ว
  8. e_e_ a_h    ขนตา
  9. n_s_           จมูก
  10. _ _ee_      แก้ม
  11. _h_n         คาง
  12. mo_ _h     ปาก
  13. _ee_h       ฟัน - ฟัน 1 ซี่ (tooth)  , ฟันหลายซี่ (teeth)
  14. to_g_e      ลิ้น
  15. _i_            ริมฝีปาก
  16. _e_k         คอ
  17. s_ _ul_er   หัวไหล่
  18. h_a_t        หัวใจ
  19. _un_         ปอด
  20. _rm          แขน
  21. _l_ow       ข้อศอก
  22. _r_s_        ข้อมือ
  23. _an_         มือ
  24. fi_ _er      นิ้ว
  25. fi_ _er  _ail   เล็บ
  26. _ _ um_    นิ้วหัวแม่มือ
  27. in_e_  fi_ _er      นิ้วชี้
  28. _idd_e  fi_ _er    นิ้วกลาง
  29. _in_    fi_ _er      นิ้วนาง
  30.  _itt_e   fi_ _er      นิ้วก้อย
  31. _hes_                   อก
  32. _to_a_h              ท้อง
  33. _ac_                   หลัง
  34. _a_st                  เอว
  35. _el_y   _utton     สะดือ
  36. b_tt_m               ก้น
  37. h_p                    สะโพก
  38. _eg                     ขา
  39. _nee                  หัวเข่า
  40. c_ _f                 น่อง
  41. s_in                  หน้าแข้ง
  42. _nk_e               ข้อเท้า
  43. _ee_                 ส้นเท้า
  44. t_e                   หัวแม่เท้า
  45.  _oo_                เท้า