Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ติว ป.2 สุขศึกษา ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์

ป.2 สุขศึกษา ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์

1. วงจรชีวิตมนุษย์ได้แก่2. ทารกอยู่ในครรภ์ของแม่นานเป็นเวลา _____________

3. ข้อใดทำให้เกิดการเจ็บป่วย
___  การไม่รักษาความสะอาดร่างกาย
___  การไม่ออกกำลังกาย
___ การนอนน้อย

4. การสิ้นสุดชีวิตช่วงมนุษย์เรียกว่า _____________________

5. ใส่ช่วงอายุของวัยต่างๆ ดังนี้
วัยทารก _____________________
วัยก่อนเรียน _____________________
วัยเรียน _____________________
วัยรุ่น _____________________ แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 
1.วัยรุ่นตอนต้น  __________________  2. วัยรุ่นตอนปลาย ___________________________
วัยผู้ใหญ่ _____________________
วัยผู้สูงอายุ _____________________

6. ลักษณะต่อไปนี้เป็นของวัยใด
วัยทารก   วัยก่อนเรียน   วัยเรียน   วัยรุ่นตอนต้น    วัยรุ่นตอนปลาย     วัยผู้ใหญ่     วัยผู้สูงอายุ
ผู้หญิงเริ่มสะโพกผาย
ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่
วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ร่างกายหยุดการเจริญเติบโต ร่างกายเริ่มทำการไม่ปกติ
ดูแลตนเองได้เกือบทั้งหมด
ผู้ชายเสียงห้าว
ต้องการการดูแลทั้งหมด
มีการเจริญเติบโตมาก อยากรู้อยากเห็น
มีพัฒนาการที่รวดเร็วมากในช่วงปีแรก
ผู้หญิงมีหน้าอกใหญ่ขึ้น
ติดเพือน ชอบอยู่เป็นกลุ่ม
ชอบสำรวจ ค้นหาและปรับตัว
รูปร่างผอมและสูง
ต้องการการยอมรับจากผู้อื่น
วัยทอง
บั้นปลายชีวิต
อารมณ์รุนแรง

7. วัยทองคือ ________________________________________________

8. วิธีป้องการเจ็บป่วยได้แก่
 8.1 ____________________________________
 8.2 ____________________________________

9. ข้อใดผิด แก้ให้ถูก
___  ชีวิตเริ่มจากวัยเด็ก
___ ชีวิตสิ้นสุดที่การแก่
___ คนป่วยเมื่อแก่แล้วก็ตายไปในที่สุด
___ ทุกวัยมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกัน
___ การเจริญเติบโตมีพบในทุกวัย
___ ฮอร์โมนการเจริญเติบโตสร้างมากในวัยเด็ก
___  มนุษย์เริ่มจากการเกิดอยู่ในครรภ์แม่และคลอดมาเป็นทารก
___ แม่อายุ 38 ปี แสดงว่าแม่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย
___ วัยทองเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย
___ วัยทองเป็นวัยที่ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตเยอะขึ้น
___ พี่ชายชอบทำกิจกรรมกับเพื่อน บางครั้งก็อารมณ์รุนแรงขึ้น พี่ชายอยู่ในวัยผู้ใหญ่
___ วัยก่อนเรียนสามารถดูแลตัวเองได้ในบางเรื่อง
___ เด็กในวัยเรียนมักมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น ทำให้ผอมและสูงขึ้น
___ วัยผู้ใหญ่ตอนปลายคือ ช่วงอายุประมาณ 50 ขึ้นไป
___ ผู้สูงอายุเจ็บป่วยง่าย เพราะอวัยวะต่างๆเริ่มทำงานไม่ปกติ
___ การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย
___ วัยผู้สูงอายุชอบคิดเริ่มสร้างครอบครัว
___ ธรรมชาติของมนุษย์สิ้นสุดเมื่อตาย

___ ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น  หมายถึง การเข้าสู่ผู้สูงวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น