Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ติว ป.2 วิทยาศาสตร์ - ประโยชน์ของพืชและสัตว์

ป.2 วิทยาศาสตร์ - ประโยชน์ของพืชและสัตว์

ปัจจัย 4 คือ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่
อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

พืชและสัตว์มีประโยชน์ในการนำมาเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์

1. ยกตัวอย่างพืชที่นำมาเป็นอาหาร มา 5 ชนิด

2. ยกตัวอย่างพืชที่นำมาทำที่อยู่อาศัย มา 5 ชนิด

3. ยกตัวอย่างพืชที่นำมาเป็นเครื่องนุ่งห่ม มา 3 ชนิด

4. ยกตัวอย่างพืชที่นำมาเป็นยารักษาโรค มา 5 ชนิด

5. ยกตัวอย่างสัตว์ที่นำมาเป็นอาหาร มา 5 ชนิด

6. ยกตัวอย่างสัตว์ที่นำมาเป็นเครื่องนุ่งห่ม มา 3 ชนิด

7. ยกตัวอย่างสัตว์ที่ใช้เป็นยารักษาโรค มา 3ชนิด

8. ยกตัวอย่างประโยชน์ของพืชมา 5 ชนิด

9.  ยกตัวอย่างประโยชน์ของสัตว์มา 5 ชนิด

10. ต้นกล้วยเป็นพืชที่มีประโยชน์มาก ส่วนต่างๆของกล้วยนำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทั้งหมด จงจับคู่ส่วนต่างๆของกล้วยกับประโยชน์ของมัน

      ปลี                                        ก. สีขาว เป็นอาหารหมู
      ผล                                        ข. ใช้เป็นเชือกมัดผักเช่น ชะอม ตำลึง
      หยวกกล้วย                           ค. ของเล่นเด็ก เอาไว้ขี่
      ก้านกล้วย                              ง. เอาไว้ห่อขนม
      เปลือกกล้วย                         จ. บำรุงน้ำนมของหญิงให้นมบุตร ใช้ทำแกงเลียง
      กาบกล้วย                              ช. ลิงชอบ
      ใบตอง                                   ฉ. ลดอาการยุงกัด หูด


11. ยกตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค
      หวัด
      ไอ
       ท้องอืด
       ชับลม
       แก้ช้ำใน
       กลากเกลื้อน
       ช่วยการไหลเวียนโลหิต
       ขับพยาธิ บิด
        แผลพุพอง

12. บอกประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้
       วัว
       ม้า
       กะลา
       สุนัข
       ปลาทอง
       พริก
       มะกรูด
       ช้าง
       อูฐ
       ดอกกุหลาบ
       ไก่
        กล้วย
        งู
        ม้า
        กระต่าย

ดูข้อมูลและตอบคำถามข้อ 13 - 15
เด็กชายสนุกจำแนกกลุ่มสัตว์ดังนี้
กลุ่มที่ 1      นกแก้ว  สุนัข  แมว
กลุ่มที่ 2       ช้าง  กระบือ
กลุ่มที่ 3        วัว เป็ด ห่าน
กลุ่มที่ 4       ม้า กระต่าย

13. จากข้อมูลข้างต้น เด็กชายสนุกจำแนกกลุ่มสัตว์กลุ่มที่ 1 โดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์

14. จากข้อมูลข้างต้น เด็กชายสนุกจำแนกกลุ่มสัตว์กลุ่มที่ 2 โดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์

15. เด็กชายสนุกจะจัด สัตว์ต่อไปนี้เข้ากลุ่มใด
      หมู
      กระรอก
      ไก่
      อูฐ
      งู

16. การฉีดเชื้้อโรคที่มีฤทธิ์อ่อนให้กับม้าหรือกระต่าย เพื้อให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันโรค แล้วจึงดูดเลือดสัตว์ทั้งสองมาสกัดเป็นน้ำใส เป็นการใช้ประโยชน์จากม้าและกระต่ายในด้านใด

ดูข้อมูลและตอบคำถามข้อ 17 - 19
เด็กชายสนุกจำแนกกลุ่มพืชดังนี้
กลุ่มที่ 1      สัก  ประดู่ ไผ่
กลุ่มที่ 2      สับปะรด ฝ้าย
กลุ่มที่ 3      คะน้า  ดอกแค  มะเขือเปราะ
กลุ่มที่ 4      ขิง ข่า ตะไคร้ ใบกะเพรา

17. เด็กชายสนุกใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืชในกลุ่มที่ 1

18. เด็กชายสนุกใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืชในกลุ่มที่ 4

19. เด็กชายสนุกจะจำแนกสิ่งของต่อไปนี้เป็นกลุ่มใด
   แดง
   มะกรูด
   กระเทียม
   ลินิน
   หวาย
   จาก
   แครอท
   กระชาย
   ฟักแม้ว
   ว่านหางจระเข้

20.     จัดกลุ่มสิ่งต่อไปนี้ และบอกว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์
       วัว           ม้า          ควาย         เป็ด        งู           แมว         ใยใหม          เสือ  
       แกะ        อูฐ           กระต่าย       ไก่       สุนัข       ปลาทอง  

21.     จัดกลุ่มสิ่งต่อไปนี้ และบอกว่าใช้อะไรเป็นเกณฑ์
       
       ผักกาดขาว        ฝ้าย        สัก         แตงกวา        แดง           ไผ่
       หอมแดง            กวางตุ้ง  แมงลัก  ผักบุ้ง            หวาย         โขม
       ถั่วลันเตา          ประดู่       ขิง          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น