Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

ติว ป.2 วิทยาศาสตร์ - วัสดุกับของเล่น ของใช้

ป.2 วิทยาศาสตร์ - วัสดุกับของเล่น ของใช้

1. วัตถุคือ ___________________________________________________

2. วัสดุคือ ___________________________________________________

3. คุณสมบัติของฟองน้ำ ผ้า _____________________________________

4. คุณสมบัติของเหล็ก โลหะ

 _____________________________________________________________________

5. คุณสมบัติของ ยาง

 _____________________________________________________________________

6. คุณสมบัติของพลาสติก

 _____________________________________________________________________


7. กลุ่ม 1: พลาสติก ยาง
   กลุ่ม 2:  กระดาษ  สำลี ผ้า
เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มคือ _________________________________________

8. วัสดุที่มีคุณสมบัตินำความร้อนหมายถึง  ___________________________________________________

เช่น ___________________________________________________

9. วัสดุที่มีคุณสมบัติทนความร้อยหมายถึง
___________________________________________________

เช่น ___________________________________________________

10. ของเล่นควรทำจาก ___________________________________________________

11. ทำไมทัพพีต้องมีส่วนจับเป็นพลาสติกหรือไม้ ___________________________________________________

12. เสื้อทำจากโลหะกับผ้าใช้ในสถานการณ์ใด

___________________________________________________

13. พวกกุญแจทำจาก ___________________________________________________

14. กรอบรูปทำจาก ___________________________________________________

15. ทำไมก๋วยเตี๋ยวน้ำจึงไม่ควรใส่ภาชนะพลาสิก

___________________________________________________

16. ช้อนตักพริกน้ำส้มในร้านก๋วยเตี๋ยวควรทำจากวัสดุ ___________________________________________________

17. เราเรียนรู้เรื่องวัสดุเพื่อ ___________________________________________________

18. ของใช้ที่กันฝนควรทำจาก ___________________________________________________

19. การเลือกใช้วัสดุต้องพิจารณาจาก _____________________________________

20. ยางลบทำมาจากวัสดุ ___________________________________________________

21. ดินสอทำมาจากวัสดุ ___________________________________________________

22. คุณสมบัติของยางที่ต่างจากพลาสติกคือ

 _____________________________________________________________________

23. วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติได้แก่

____________________________ มาจาก ___________________________________

____________________________ มาจาก ___________________________________

____________________________ มาจาก ___________________________________

____________________________ มาจาก ___________________________________

24. อุปกรณ์ช่างส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุ __________________________

เพราะ ____________________________________________________

25. อุปกรณ์ครัวส่วนใหญ่ทำจากวัสดุ__________________________

เพราะ ____________________________________________________

26. วิธทำกระดาษคือ

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1 มีนาคม 2560 19:58

    แบบฝึกหัดแต่ลละชุดมีเฉลยหรือเปล่าค่ะ

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2560 13:20

    อยากได้เฉลยจังเลยค่ะ

    ตอบลบ