Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

ติว ป.2 คณิตศาสตร์ - ปฏิทิน นาฬิกา และการคำนวณเวลา

ป.2 คณิตศาสตร์ - นาฬิกา และการคำนวณเวลา

1. ขณะนี้เวลา 20.35 น.  อีก 25 นาที คือเวลา ____________________

2. ขณะนี้เวลา 00.55 น.  อีก 10 นาที คือเวลา ____________________

ขณะนี้เวลา 23.55 น.  อีก 10 นาที คือเวลา ________________________

ขณะนี้เวลา 12.55 น.  อีก 10 นาที คือเวลา ______________________

3. ขณะนี้เวลา 1 ทุ่ม ตรง อีก 3 ชั่วโมง คือเวลา ______________________

4. ขณะนี้เวลาบ่ายโมง อีก 5 ชั่วโมงครึ่ง คือเวลา  ___________________

5. ขณะนี้เวลาเที่ยงวัน อีก 40 นาที คือเวลา  ___________________

6. ขณะนี้เวลา เที่ยงคืนครึ่ง  อีก 2 ชั่วโมง 15 นาที พ่อจะประชุมเสร็จ พ่อประชุมเสร็จตอนเวลา ____________________

7. ขณะนี้เวลา11.25 น.  อีกนานเท่าไรจะเที่ยง ______________________

8. ขณะนี้เวลาตีสอง แม่จะตื่นนอนตอนตีห้า อีกกี่ชั่วโมงแม่จะตื่นนอน  _________________

9. เข็มสั้นชี้เลขหก เข็มยามชี้เลขสิบสอง ตอนนี้เป็นเวลา ______________ ในตอนเย็น

10. เราได้ยินเสียงเพลงชาติเวลา ________________ และ _____________

11. คุณแม่เริ่มซักผ้าเวลา 9.20 น. เครื่องซักผ้าใช้เวลาซัก 45 นาทีเต็ม คุณแม่ซักผ้าเสร็จตอน___________

12. น้องตื่นนอนเวลา 7 โมงครึ่ง ฉันตื่นก่อนน้อง 1 ชั่วโมง ฉันตื่นนอนเวลา _______________

13. ฉันเดินออกจากบ้านไปซื้อน้ำตาลให้แม่ตอนเวลา 16.30 น. แม่ให้เวลาซื้อน้ำตาล 20 นาที ฉันต้องกลับถึงบ้านก่อนเวลา 
__________________________________

14. คุณครูจับเวลาสอบวิชาเลขโดยให้เวลา 50 นาที  นักเรียนเริ่มต้นสอบเวลา 8.10 น. หมดเวลาสอบเลขเวลา 
__________________________________

15. เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข 2 กับเลข 3 เข็มยาวชี้เลข 7 ขณะนี้คือเวลา ______________ ในตอนเช้า

16. เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข 4 กับเลข 5 เข็มยาวชี้เลข 8 ขณะนี้คือเวลา  ______________ในตอนบ่าย

17.เข็มสั้นชี้เกือบถึงเลข 10เข็มยาวชี้เลข 11 ขณะนี้คือเวลา __________ ในตอนเช้า

18. เข็มสั้นชี้เลยเลข 3 มานิดนึง เข็มยามชี้เลข 3 ขณะนี้คือเวลา  _____________ ในตอนบ่าย

19. เข็มสั้นกับเข็มยาวชี้ที่เลข 12 เหมือนกัน ขณะนี้คือเวลา  __________________ ในตอนกลางคืน

20. ขณะนี้เวลา 15.35 น. อีกกี่นาทีจะ 16.00 น.  _________________________

ตารางสอบปลายภาค
8:10 น. -  9.00 น.  คณิตศาสตร์
9:15 น. -  09.45 น.  สุขศึกษา
10.00 น. – 10. 45 น.  วิทยาศาสตร์
10. 55 น.  - 11.50 น. ภาษาไทย
11.50 น. -  13.00 น. พักเที่ยง
13.00 น. - 14.00 น.  ภาษาอังกฤษ
14.00 น. -  14.50 น. สังคม

21. ใช้เวลากี่นาทีสอบวิชาคณิตศาสตร์  ____________

22. นักเรียนได้พักกี่นาทีหลังสอบวิชาเลข เพื่อจะสอบสุขศึกษา   _________

23. ภาษาไทยใช้เวลาสอบทั้งหมด  __________________ นาที

24. วิชาใดใช้เวลาสอบนานที่สุด  __________________

25. วิชาใดใช้เวลาสอบสั้นที่สุด  ________________________

26. มีเวลาทานอาหารกลางวันนานเท่าใด  ________________________

27. นักเรียนสอบเสร็จเวลา  ____________________________


28. เวลาที่ใช้สอบวิทยาศาสตร์ กับสุขศึกษา มากหรือน้อยกว่าเวลาพักกลางวัน  _____________
1 เดือนนี้คือเดือน _________ ปี ________


2 เสาร์ที่ 4 ของเดือนนี้ คือวันที่ _________________

3 ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 8 อีก _________________ วันจะถึงวันแม่

4 วันสำคัญของเดือนนี้คือ __________________________________

5 วันชดเชยเกิดขึ้นเมื่อ __________________________________

6 วันแรกของเดือนตรงกับวัน _________________

7 วันสุดท้ายของเดือนตรงกับวัน _________________

8 เดือนนี้มีวันเสาร์ทั้งหมด __________ วัน และวันศุกร์ทั้งหมด _________ วัน

9 วันแม่ตรงกับวัน _________________

10 วันเข้าพรรษาตรงกับวัน _________________

11 เดือนนี้มี __________ สัปดาห์กับอีก __________ วัน

12 ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 6 อีก สองสัปดาห์จะเป็นวันที่ _________________

วันเดือนปี
1. โอ๋มาโรงเรียน 20 วันในเดือนมิถุนายน ป๋องไม่มาโรงเรียนกี่วันในเดือนมิถุนายน

2. วันที่ 1 เดือนเมษายน ตรงกับวันพุธ มีวันอังคารกี่วันในเดือนเมษายน

3. ปู่ไปเที่ยวยุโรปในเดือนมีนาคมทั้งเดือน และเดือนเมษายนอีก 10 วัน ปู่ไปเที่ยวยุโรปกี่วัน

4. น้องอายุ 2 ปี กับอีก 8 เดือน น้องอายุกี่เดือน

5. เป้ไปเที่ยวบ้านยายในเดือนมิถุนายนกับอีก 2 สัปดาห์ เป้ไปเที่ยวบ้านยายกี่วัน

6. หนูปิ่นอายุ 60 เดือน หนูปิ่นอายุกี่ปี

7. เดือนแปดรวมกับเดือนเก้า ต่างกับเดือนสิบเอ็ดรวมกับเดือนหกกี่วัน

8. แป้งไปโรงเรียนในเดือนหก และ เดือนเจ็ด ทุกวัน และไปโรงเรียนในเดือนแปด 18 วัน แป้งไปโรงเรียนกี่วัน

9. ในเดือนกุมภาพันธ์ มีทั้งหมด 29 วัน ปีนี้มีทั้งหมดกี่วัน

10.ในเดือนสิบสอง  มีวันหยุดทั้งหมด 13 วัน โป้ลาป่วยอีก 5 วัน โป้ไปโรงเรียนในเดือนสิบสองกี่วัน

11. คุณพ่อไปทำงานที่สุโขทัยในเดือนห้าและเดือนหก คุณพ่อกลับบ้านทั้งหมด 13 วัน คุณพ่ออยู่สุโขทัยกี่วัน

12. เป็ดไปเที่ยวสวนสาธารณะทุกวันเสาร์ วันที่ 1 ของ เดือนสิบ ตรงกับวันจันทร์ เป็ดไปเที่ยวสวนสาธารณะในเดือนสิบกี่วัน

13. ใน 1 ปี โรงเรียนปิดทั้งหมด 3 เดือน โรงเรียนเปิดกี่เดือนใน 1 ปี

14. จำนวนวันในเดือนสี่รวมกับเดือนกุมภาพันธ์ที่มี 28 วัน ต่างกับจำนวนวันในเดือนสามทั้งเดือนกี่วัน

15. น้องอายุ 9 เดือน พี่อายุ 5 ปี 8 เดือน อายุของพี่รวมกับน้องเป็นทั้งหมดกี่เดือน

16. ปายอายุ 2 ปี 2 เดือน ป้างอายุ 11 เดือน ป้างอายุต่างจากปายกีเดือน

17. ป้องอายุ 1 ปี 9 เดือน ปุ๊อายุ 2 ปี 1 เดือน ปุ๊อายุมากหรือน้อยกว่าป้องกี่เดือน

18.ในเดือนพฤศจิกายน มีวันหยุดทั้งหมด 9 วัน โรงเรียนจัดงานกีฬาสีอีก 2 วัน ฉันเรียนหนังสือในเดือนสิบเอ็ดกี่วัน

19. แป๋มไปเที่ยวญี่ปุ่น 5 เดือน ไปเที่ยวอเมริกา 2 เดือน ที่เหลืออยู่เมืองไทย แป๋มอยู่เมืองไทยกี่เดือน

20.  เดือนอะไรบ้างรวมกันแล้วได้ 91 วัน

แสดงวิธีทำ

21  ใน 1 สัปดาห์นักเรียนมาเรียนหนังสือ 5 วัน ใน 1 เทอมมี 20 สัปดาห์ นักเรียนมาเรียนหนังสือกี่วันในหนึ่งเทอม

22 ใน 1 วัน นักเรียนเรียนหนังสือ 7 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห์นักเรียนเรียนหนังสืออยู่ 5 วัน นักเรียนเรียนหนังสือกี่ชั่วโมงใน หนึ่งสัปดาห์
23 ใน 1 ปี มีเดือนที่ลงท้ายด้วยคมอยู่ทั้งหมด _________ เดือน และ คิดเป็นทั้งหมดกี่วัน

24 ออกเดินทางไปหัวหินเวลาตีห้าครึ่ง ถึงหัวหินเวลา 10.00 น.  เดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมง


25 ฉันเริ่มล้างรถตอน บ่าย 4 โมง 35 นาที ใช้เวลาล้างทั้งหมด 2 ชั่วโมง 15 นาที ฉันล้างรถเสร็จกี่โมง


26 ตอนนี้เวลา 9:10 น. อีกนานเท่าไรถึงจะเวลา 16:20 น.27. แม่ทำกับข้าวใช้เวลา 90 นาที พ่อตกแต่งสวนใช้เวลา 65 นาที พ่อใช้เวลาน้อยกว่าแม่กี่นาที
28  ใน 1 วันมี่กี่นาที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น