Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ติว ป.1 วิทยาศาสตร์ - ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก ดวงดาว

เรื่องของ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก ดวงดาว

ระบบสุริยะ คือ ระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศุนย์ และมีดาวเคราะห์ 9 ดวง (เราถึงเรียกว่านพเคราะห์ นพคือ 9) เป็นบริวาร ได้แก่ ดาวพุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัส เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน พลูโต
 แต่ปัจจุบัน เราไม่นับดาวพลูโต ซึ่งอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากสุด เลยเหลือดาวเคราะห์ 8 ดวง

ดาวฤกษ์ คือ ดาวที่มีแสงในตัว เอง  เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงดาวต่างๆ
ดาวเคราะห์ คือ ดาวที่ไม่มีแสง เช่น โลก ดาวอังคาร ดาวพุธ ดวงจันทร์

ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง 
พระอาทิตย์ทรงกลด คือ ดวงอาทิตย์มีแสงเรืองล้อมรอบ คล้ายสายรุ้งล้อมรอบ
จันทร์ทรงกลด คือ ดวงจันทร์มีวงแสงเรืองล้อมรอบ คล้ายสายรุ้งล้อมรอบ แต่สีจางกว่าแสงของพระอาทิตย์ทรงกลด
ดาวตก (ผีพุ่งใต้ หรือ อุกกาบาต) คือ ก้อนหิน ที่ถูกแรงดึงดูดของโลกดูดเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกด้วยความเร็วสูง ทำให้เสียดสีกับชั้นบรรยากาศแล้วลุกไหม้เห็นเป็นแสงวาว 
ดาวหาง มีก้อนน้ำแข็งเย็นจัดเป็นแกนกลางที่เรียกว่า Nucleus โคจรเข้ามาในระบบสุริยะด้วยแรงโน้นถ่วงของดวงอาทิตย์
ดาวยิ้ม มีดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เป็นตา และมีพระจันทร์เสี้ยงเป็นปากยิ้ม

เลือกไปเติมข้อ 1, 2, 3
โลก           ดวงจันทร์          ดวงอาทิตย์
1. ทรงกลม   การรวมตัวของก๊าซไฮโดรเจน  มีแสงสว่างในตัวเอง เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาล เป็นส่วนคุณสมบัติของ ____________________________

2. ทรงกลม   พื้นผิวขรุขระ ไม่มีอากาศ ไม่มีน้ำ ไม่มีสิ่งมีชีวิต ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง  เป็นส่วนคุณสมบัติของ ____________________________

3. ทรงกลม   มีอากาศ มีน้ำ มีสิ่งมีชีวิต ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ส่วนคุณสมบัติของ ____________________________

4. ส่วนประกอบของโลกคือ
 ___________   _________ส่วน
 ___________   _________ส่วน

5. ประโยชน์ของดวงอาทิตย์คือ ____________________________________________

6. ประโยชน์ของดวงจันทร์คือ ______________________________________________

7. ดาวเคราะห์ดวงใดใหญ่สุดในระบบสุริยจักรวาล _______________________________

8. ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด _______________________________

10. ปรากฏการณ์ดาวยิ้ม คือ ______________________________________________

11. ผู้ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวและท้องฟ้าเรียกว่า ________________________________

12. อุปกรณ์ที่ใช้ดูดาวคือ _________________________________________ 

13. จงยกตัวอย่างปราการณ์ธรรมชาติบนท้องฟ้ามา 2 อย่างพร้อมอธิบาย

14. โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา ____________  ก่อให้เกิด_______________________

15. พระจันทร์หมุนรอบโลกใช้เวลา ____________  ก่อให้เกิด_______________________

16. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา ____________  ก่อให้เกิด_______________________

17. ดวงอาทิตย์เกิดจากการรวมตัวของ ____________________________

18. ดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า _____________ ถูกเหยียบโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่้อ ________________

19. กล้องโทรทรรศน์มีประโยชน์คือ ____________________ คิดค้นโดย _________________ ซึ่งเป็นชาว ___________________

20. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับท้องฟ้าเรียกว่า ____________________________

21. ยกตัวอย่างดาวฤกษ์มา 3 ชนิด ____________________________________________________

22. ประโยชน์ของดาวเหนือ คือ ___________________________

23. แสงสว่างของดาวฤกษ์ ต่างจากแสงสว่างของดาวเคราะห์ซึ่งได้รับจากการสะท้อนของดวงอาทิตย์อย่างไร _______________________________________________________________________

24. ดาวเคราะห์ดวงใดมีวงแหวนล้อมรอบและสวยที่สุด  ________________________________

25. ดาวประจำเมืองคือ ____________________________

26. เราจะเห็นดวงดาวมีแสงสว่างมากในวันที่ ____________________

27. ดาวที่มึรูปทรงเปลี่ยนไปในแต่ละวันคือ ________________________

28. บริวารของโลกคือ _______________________

29. โลกเป็นบริวารของ ________________________

30. โลกเป็นดาวเคราะห์ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ ___________ ในระบบสุริยะจักรวาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น