Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ติว ป.2 วิทยาศาสตร์ - พลังงานไฟฟ้าน่าศึกษา

ติว ป.2 วิทยาศาสตร์ - พลังงานไฟฟ้าน่าศึกษา


1. พลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานใดได้บ้าง และยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงมาอย่างละ 5 ชนิด

______________เช่น_____________________________________________________

______________เช่น_____________________________________________________

______________เช่น_____________________________________________________

______________เช่น_____________________________________________________

______________เช่น_____________________________________________________

2. ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่มา 5 ชนิด

___________________________________________________________________________

3. ข้อดีของการใช้แบตเตอรี่คือ

___________________________________________________________________________

4. แบตเตอรี่เกิดจาก _____________________________________________________________

5. แบตเตอรี่มี _____________ ขั้ว คือ_____________________________________________

6. ทำไมแบตเตอรี่จึงใช้กับเครื่องไฟฟ้าแทนการเสียบปลั๊กไฟได้

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. วงจรไฟฟ้าปิด คือ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
จงวาดรูปการต่อวงจรไฟฟ้าปิด และประโยชน์ของวงจรไฟฟ้าปิดคือ
ประโยชน์คือ 

___________________________________________________________________________
8. เราควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไร

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________________


9. พลังงานที่ได้จากถ่านไฟฉายคือ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


10. พลังงานกลคือ ________________________________________________________________

11. หม้อหุงข้าวเปลี่ยนพลังงาน__________________เป็น ______________________

12. โซลาร์เซลล์เปลี่ยนพลังงาน __________________เป็น _______________________ ยกตัวอย่างอุปกรณ์เช่น 

___________________________________________________

13. ในตัวแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนพลังงาน __________________ เป็น ________________________

14. เครื่องปั่นน้ำผลไม้เปลี่ยนพลังงาน ____________________ เป็น ________________________

15. ไดร์เป่าผมเปลี่ยนพลังงาน ___________________ เป็น ________________________

16. นาฬิกาปลุกเปลี่ยนพลังงาน ___________________ เป็น ________________________

17. โทรศัพท์มือถือเปิดแบบสั่นเท่านั้นเปลี่ยนพลังงาน _________________ เป็น ________________________

18. การเก็บรักษาแบตเตอรี่ บอกมา 3 ข้อ

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

19. ถ้าเราต้องการซื้อแบตเตอรี่ใส่นาฬิกาแขวนผนัง และใส่กล้องถ่ายรูป เราจะมีวิธีเลือกซื้ออย่างไร

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

20.  ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจาก 

____________________________________________________________________________

21  ฟ้าร้องเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจาก

____________________________________________________________________________


22.  ฟ้าผ่ามีผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไร และป้องกันอย่างไร

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  23. จงวาดรูปถ่านไฟฉายพร้อมทั้งบอกขั้วให้ชัดเจน  
ถ่านไฟฉาย 1 ก้อนมีพลังงาน _________________
กาถูกหรือผิด
___แบตเตอรี่ใช้แล้วหมดได้
___ถ่านไฟฉายคือ แบตเตอรี่ชนิดหนึ่ง
___รถยนต์ทำให้เคลื่อนที่โดยแบตเตอรี่ไม่ได้
___ถ่านไฟฉายที่เขียนว่า รีชาร์ตได้แปลว่า เมื่อใช้หมดแล้ว สามารถชาร์ตไฟเข้าแบตเตอรี่และนำถ่านนั้นกลับมาใช้อีกได้
___เมื่อเราควรใส่แบตเตอรี่ไว้ในของเล่นหรือเครื่องใช้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะใข้หรือไม่ใช้
___แบตเตอรี่ปฐมภูมิคือ แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเมื่อหมดใช้ใหม่ไม่ได้ เช่นถ่านอัลคาไลน์ ถ่านลิเทียม
___แบตเตอรี่ทุติยภูมิคือ แบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้วสามารถนำมาชาร์ตประจุใหม่ได้ เช่น ถ่านใส่มือถือ
___แบตเตอรี่เมื่อใช้หมดแล้ว นำมาแกะเล่นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น