Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ติว ป.2 สุขศึกษา - สุขภาพดี

สุขศึกษา ป.2 สุขภาพดี

1. สุขภาพดีหมายถึง
ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

2. ลักษณะชองการมีสุขภาพดี
1.ร่างกายแข็งแรง  2. จิตใจร่าเริงแจ่มใส 3.มีความสุข   4.รู้สึกปลอดภัย

3. สุขภาพแข็งแรง ทำได้โดย
รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ ดื่มน้ำสะอาด 8-10 แก้วต่อวัน ออกกำลังกายเป็นประจำ  
นอนหลับให้เพียงพอ

4. จิตใจร่าเริงแจ่มใส ทำได้โดย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้อบอุ่น เช่น ทำกิจกรรมร่วมกัน กินข้าวด้วยกัน
ทำจิตใจตนเองให้ร่าเริงที่เสมอ เช่น ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ เล่นกีฬา
นั่งสมาธิ มองโลกในแง่ดี 
ควบคุมอารมณ์ไม่ให้โมโหง่าย ให้อภัย

5. ความปลอดภัยสร้างได้โดย
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด อบายมุข เช่น ไม่ทดลอง ไม่เชื่อคนแปลงหน้า
ไม่เล่นของมีคม  ไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า เก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ เช่น ใช้กรรไกรเก็บให้เรียบร้อย
ปฏิบัติตามกฎจราจร กฎโรงเรียน กติกา เช่น ใช้สะพานลอยข้ามถนน เดินเป็นระเบียบ
เจ็บป่วยก็ไม่หายากินเอง บอกผู้ปกครองหรือครูให้ทราบ

6. มีความสุข สร้างโดย
มีเมตตากรุณา เช่น สอนการบ้านเพื่อน
มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือสังคมให้มีความสุข เช่น แบ่งขนมให้เพื่อน
ไม่อิจฉา ไม่อยากได้ของผู้อื่น ชื่นชมผู้อื่น เช่น ปรบมือให้เพื่อนเมื่อเพื่อนทำความดี
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เสียสละ เช่น ช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องเรียน
ช่วยเหลือสังคม เช่น ช่วยกันปลูกต้นไม้

7. การเลือกอาหารที่มีประโยชน์โดยยึดหลักใด
3 ป , 3 ส

8. 3 ป คือ
ประโยชน์ คือ มีอาหารหลัก 5 หมู่ สด เสมอ เช่น กินอาหารปรุงใหม่ครบ 5 หมู่  ไม่กินลูกอม
ปลอดภัย  คือ ไม่มีสารพิษเจือปน เช่น ไม่ทานอาหารที่มีแมลงวันตอม ไม่กิน ไม่กินอาหารใส่สีฉูดฉาด
ประหยัด คือ เป็นอาหารตามฤดูกาล ราคาไม่แพง หาได้ในท้องถิ่น เช่น 
ไม่กินมะม่วงหน้าหนาวเพราะแพง มะม่วงมีมากในหน้าร้อนและราคาถูกกว่า
ไม่กินของนำเข้าเพราะแพง

9. 3 ส คือ
สงวนคุณค่า คือ ปรุงให้ถูกวิธี เช่น ล้างผักเป็นต้นเพื่อสงวนวิตามินก่อนเด็ดหรือหั่น 
สุกเสมอ เช่น ไม่กินอาหารสุกๆดิบๆ
สะอาดปลอดภัย เช่น ใส่อาหารในภาชนะที่สะอาด เลือกผักสดปลดอดสาร(ไม่เหี่ยวเน่า) 
เนื้อหมูสดปลอดสาร(เนื้อมีสีแดง) ปลาสด (ดูทีตาต้องใส) 

10. อาหารที่ไม่ควรรับประทาน
รสจัด  เช่น อาหารที่มีรสหวานเกิน เผ็ดเกิน เค็มเกิน
หมัก ดอง  เช่น มะม่วงแช่อิ่ม  แตงกวาดอง  กระเทียมดอง  มะขามดอง 
อาหารที่มีสารเพิ่มความกรอบ เช่น  ลูกชิ้น  ผลไม้ดอง  
อาหารที่ผ่านการฟอกขาว เช่น ถั่วงอก  ขิงฝอย  
เนื้อสัตว์ที่ดูแดงเกินไป

11. ทานอาหารที่มีดินประสิวมากจะก่อให้เกิดโรคใด
ปวดท้องอย่างรุนแรง หรือ ตายได้

12. หนุ่มกินอาหารที่มีรสเค็มจะทำให้อวัยวะใดทำงานผิดปกติ
ไต

13. แป้งชอบทานอาหารรสเผ็ดมาก เป็นปัญหาต่ออวัยวะใด
กระเพาะอาหาร ลำไส้

14. เจเป็นโรคเบาหวาน เจไม่ควรทานอาหารประเภทใด
อาหารที่มีรสหวาน 

15. โป้ชอบทานมะม่วงแช่อิ่ม และมะขามแช่อิ่ม โป้อาจเป็นโรคใด
ท้องร่วง

16. มดแดงชอบกินลูกชิ้น ไส้กรอก ถ้าผู้ขายใส่สารกรอบ อาจเป็นสาเหตุของโรคใด
ตับและไตอักเสบ

17. อาหารใดใส่สารฟอกขาว
ขิงฝอย ถั่วงอก

18. เมชอบกินถั่วงอกที่ฟอกจนขาวมากๆ เมอาจมีอาการใด
มีแผลที่ลำคอ ปาก กระเพาะ

19. น้องชายชอบกินขนมกรุบกรอบมากๆ น้องชายอาจเป็นโรคใด
โรคอ้วน เพราะขนมมีแต่งแป้งและน้ำตาล ไขมัน

20. นิดชอบกินขนมที่มีสีฉูดฉาด ดูแล้วไม่ใช่สีผสมอาหาร นิดอาจเป็นโรคใด
อ่อนเพลีย โลหิตจาง

21. ปุ๊กินน้ำอัดลมทุกวัน วันละหลายชวด ปุ๊อาจเป็นโรคใด
โรคอ้วน เพราะน้ำอัดลมมีน้ำตาลเยอ  และโรคกระเพาะอาหารเพราะน้ำอัดลมมีรสซ่ามีความกรด

22. เนื้อสัตว์ ที่มีสีแดงเกินไปอาจมาจากผู้ขายใส่สารอะไรให้ดูสด
ดินประสิว

23. สารพิษที่มีรสหวานผิดปกติอาจเกิดจากการใส่สารใด
ดีน้ำตาล หรือ ขันทศกร

24. สารพิษที่เพิ่มความกรอบในลูกชิ้นและไส้กรอกคือ
บอแรกซ์ หรือ น้ำประสานทอง หรือ ผงแซ หรือ โซเดียมบอเรต

25. สารที่เพิ่มความกรอบในลูกชิ้นและไส้กรอก ที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายคือ

น้่ำปูนใส 

26. สีใดไม่ควรใช้ผสมอาหาร

สีสังเคราะห์

27. ข้อดีของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์คือ
ทำให้ร่างกายเติบโต แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วย และสุขภาพจิตดี

28. เรารู้ว่าอาหารไม่ปลอดภัยหรือไม่มีประโยชน์ได้อย่างไร
ดูด้วยตา ดูส่วนผสม  ทดลองทางวิทยาศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น