Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ติว ป.1 วิทยาศาสตร์ - แรง

เรื่องของแรง 

แรง ทำให้วัตถุ
1. จากหยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่
2. จากเคลื่อนที่กลายเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงหรือหยุดนิ่ง
3. เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
4. เปลี่ยนรูปร่าง

แรงแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
1. แรงที่เกิดจากมนุษย์ เช่น แรงดึง แรงผลัก แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง
2. แรงที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น แรงลม แรงน้ำ แรงโน้มถ่วง

แรงดึง
แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่มาหาตัวเรา ใช้แรงจากกล้ามเนื้อของเรา
เช่น รับของ เก็บของจากพื้น  ชักเย่อ ลากของ

แรงผลัก
แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากเรา ใช้แรงจากกล้ามเนื้อของเรา
เช่น ตีแบด เตะบอล โยนของ เข็นรถ ไสรถ ผลักของ 
ถ้าเราออกแรงเตะลูกบอลในทิศเีดียวกับลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่ เราจะใช้แรงน้อยกว่า เตะลูกบอลที่หยุดนิ่ง
ถ้าเราเตะลูกบอลที่หยุดนิ่งก็จะใช้แรงน้อยกว่าเราออกแรงเตะลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาหา 

แรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง
เช่น แรงบีบ ขยำ เป่า ปั้น
วัตถุที่รูปร่างเปลี่ยนแปลงเมื่ออกเราออกแรงและสามารถกลับสู่่สภาพเดิม - ฟองน้ำ ลูกโป่ง สปริง หนังยาง
วัตถุที่รูปร่างเปลี่ยนแปลงเมื่ออกเราออกแรงและไม่สามารถกลับสู่่สภาพเดิ- ดินเหนียว ดินน้ำมัน

แรงธรรมชาติ
แรงโน้มถ่วง หรือ แรงดึงดูดของโลก ค้นพบโดย เซอร์ ไอแซก นิวตัน โดยสังเกตจากการหล่นของลูกแอปเปิ้ล
  - ดึงดูดวัตถุอยู่บนพื้นผิวโลก ไม่ให้หลุดลอย
  - ทำให้สิ่งของมีน้ำหนัก เราจึงต้องใช้แรงเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่
  - ทำให้สิ่งของตกหล่นได้

แรงน้ำ - น้ำท่วม น้ำป่าพัดคนและสัตว์จนเสียชีวิต ทรายดูด
แรงลม - พายุ ไต้ฝุ่น ทอร์นาโด กังหันหมุน 


แบบฝึกหัด

1.  ยกตัวอย่างแรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมา 3 ชนิด

2.  ข้อใดเป็นแรงผลัก แรงดัน หรือ เป็นได้ทั้งแรงผลักและแรงดันแล้วแต่กรณี

บีบแตรรถยนต์
จูงสุนัขเดินเล่น
ปิดประตูรถยนต์
ยกกล่อง
ชักเย่อ
ตกปลา
ปาของ
ไสน้ำแข็ง
โยนลูกบอลใส่ตะกร้า
ชู๊ตบาสเก็ตบอลลงห่วง
รับลูกบอล
เล่นฟุตบอล
ตีปิงปอง
ตีเทนนิส
เตะตะกร้อ
เล่นว่าว
เข็นรถเข็น
ชกมวย
เล่นชิงช้า

3. ยกตัวอย่างแรงธรรมชาติมา 3 อย่าง

4. บอกประโยชน์ของแรงน้ำ

5. บอกโทษของแรงน้ำ

6. บอกประโยชน์ของแรงลม

7. บอกโทษของแรงลม

8. บอกประโยชน์ของแรงโน้มถ่วง

9. บอกโทษของแรงโน้มถ่วง

10. แรงดึงต่างจากแรงผลักอย่างไร

11. แรงมีผลต่อวัตถุอย่างไร บอกมา 3 อย่าง

12. การเตะวัตถุในทิศเดียวกับวัตถุเคลื่อนที่ กับการเตะวัตถุในทิศตรงข้ามกับวัตถุเคลื่อนที่ มีผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

13. การออกแรงบีบที่ดินน้ำมัน กับ ออกแรงบีบที่ฟองน้ำมีผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

14. ยกตัวอย่างสิ่งของที่เราออกแรงบีบแล้วมีผลคล้ายหรือเหมือนกับเราออกแรงบีบฟองน้ำ

15. ยกตัวอย่างสิ่งของที่เราออกแรงบีบแล้วมีผลคล้ายหรือเหมือนกับเราออกแรงขยำดิินน้ำมัน

1 ความคิดเห็น: