Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ติว ป.2 สุขศึกษา - อวัยวะภายในร่างกายของเรา

ป.2 สุขศึกษา - อวัยวะภายในร่างกายของเรา

จริงแล้ว มันเป็นเรื่องในตัวใกล้ตัวมากๆ  ไม่จำเป็นต้องท่องจำ สนุกกับการสังเกตและคิดดีกว่า

เมื่อเรารู้หน้าที่ของแต่ละอวัยวะ ก็อย่าไปทำให้มันทำงานหนักหรือทำงานไม่ได้ นั่นก็คือวิธีดูแลรักษามันนี่เอง

ระบบย่อยอาหาร

อาหารที่ทานเข้าไปมันไปอยู่ตรงไหนนะ

ขนม อาหาร -> ปาก -> หลอดอาหาร -> กระเพาะอาหาร -> ลำไส้เล็ก -> ลำไส้ใหญ่ -> ทวารหนัก

อวัยวะที่ช่วยในการย่อยอาหาร
ปาก -> ลิ้น(ช่วยคลุกอาหาร) ฟัน (บดอาหาร)
ตับ -> ผลิตนำดีช่วยย่อยไขมัน กำจัดสารพิษ เช่น อัลกอฮอล์ระบบหายใจ

ระบบหายใจทำงานตลอดเวลา สูดลมหายใจเข้าออก อากาศเข้าหายไปไหน อากาศออกมาจากไหน

อากาศ -> จมูก -> หลอดลม -> ปอด

อวัยวะที่ช่วยในการหายใจ
หลอดเลือดฝอยที่กระจายที่ถุงลมในปอดมีหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ  หลอดเลือดฝอยรับก๊าซออกซิเจนจากถุงลมที่เราหายใจเข้าเพื่อเปลี่ยนเลือดดำที่มาจากหัวใจให้เป็นเลือดแดงแล้วเลือดแดงจะไหลกลับสู่หัวใจ เพื่อสูบฉีดต่อไป  ในขณะเดียวกันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากเลือดดำจะซึมเข้าสู่ถุงลมเพื่อหายใจออก

ระบบขับถ่าย
กากอาหาร -> ลำไส้ใหญ่ ->ทวารหนัก
เลือดในร่างกาย -> ไต -> ท่อไต -> กระเพาะปัสสาวะเลือกอวัยวะข้างล่างให้สัมพันธ์กับสิ่งที่กล่าวถึง

หัวใจ     ปอด      ไต      ลำไส้เล็ก       ลำไส้ใหญ่       สมอง  ตับ


1. รูปร่างคล้ายเม็ดถั่วดำ

2. กรองของเสียเป็นน้ำปัสสาวะ

3. สูบฉีดโลหิต

4. เครื่องฟองอากาศ

5. ย่อยไขมัน

6. พัก เก็บ อาหาร

7. ควบคุมการทำงานของร่างกาย

8. ย่อยอาหาร เพื่อลำเลียงสู่สำไส้เล็ก

9. ย่อยอาหาร และดูดซึมสารอาหาร โดยปุ่มเล็กๆ เรียกว่า วิลลัส

10. อุจจาระ

11. ผลิตน้ำดี ไว้ใช้ย่อยไขมัน

12. มีถุงลมอยู่ภายใน เอาใว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซ

13. ความคิด

14.  เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์

15. ส่วนย่อยอาหารที่ยาวที่สุด ขดตัวไปมา

16. โรคนิ่ว

18. โรคท้องเดิน

19. ขจัดสารพิษ เช่น อัลกอฮอล์

20. อยู่ใต้กระบังลมด้านซ้าย

21.  เก็บกากอาหาร

22. มีรอยหยัก สีขาวเหลือง

23. มีขนาดเท่ากำปั้นของเจ้าของ

24. อยู่ในบริเวณอากาศดีๆ มีออกซิเจนเยอะๆ เช่น สวนสาธารณะ

25. กินน้ำเยอะๆ จะได้ไม่ท้องผูก

26. สร้างเม็ดเลือดขณะทารกอยู่ในครรภ์ แต่ภายหลังทำลายเม็ดเลือดแดง

27. อยู่ตรงกลางทรวงอก ถูกขนาบข้างด้วยปอด

28. ความรู้สึกต่างๆ เช่น มีความสุข หิว โกรธ รัก  

29. แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด้์

30. มี 4 ห้อง และมีลิ้นกั้น

31. โรคซึมเศร้า

31. เคี้ยวอาหารให้ละเอียด

32. รับเลือดเสียจากห้วใจห้องล่างขวา ส่งเลือดดีกลับสู่หัวใจบนซ้าย

33. ยกแขน ขา เดิน 

34. สูบบุหรี่เยอะๆ

35.  ดื่มสุราเยอะๆ

36. ทานอาหารไม่ตรงเวลา

37. ต่อกับทวารหนัก

38. มีเซลล์ประสาทและกระแสไฟฟ้า

39. อยู่ช่องท้องด้านล่าง และทางด้านหลัง มีสองข้างซ้ายขวา อยู่ติดกับตับและม้าม

40. อวัยวะช่วยย่อยอาหาร

41. ต่อกับกระเพาะปัสสาวะ

42. ย่อยคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน

43. ย่อยโปรตีนอย่างเดียว

44. ชัก

45. อั้นปัสสาวะ  ปัสสาวะไม่ออก

46. โรครูมาติก ลิ้นหัวใจรั่ว โรคความดันโลหิตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น