Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ติว ป.2 เลข การหาร #1

ป.2 เลข การหาร #1

การหารคือ การหาจำนวนของการนับลดครั้งละเท่าๆกันให้ได้มากที่สุด หรือ 

ตัวอย่าง 1 ป้ามีขนม 20 ชิ้น แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 ชิ้น จะได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม
เราเอาขนม 20 ชิ้นมาแบ่งเป็นกลุ่มๆ
กลุ่ม 1   หยิบมา 5 ชิ้น              ขนมเหลือ 15 ชิ้น
กลุ่ม 2   หยิบมาอีก 5 ชิ้น              ขนมเหลือ 10 ชิ้น
กลุ่ม 3   หยิบมาอีก 5 ชิ้น              ขนมเหลือ 5 ชิ้น
กลุ่ม 4   หยิบมาอีก 5 ชิ้น              ขนมเหลือ 0 ชิ้น คือ หมดพอดี
คือ 20 หาร 5 = 4  (5 กี่ครั้งได้ 20 ก็คือ ห้า 4 ยี่สิบ ตอบ 4)

ตัวอย่าง 2 ป้ามีขนม 22 ชิ้น แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 ชิ้น จะได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม และเหลือเศษอีก 2 ขิ้น
เราเอาขนม 22 ชิ้นมาแบ่งเป็นกลุ่มๆ
กลุ่ม 1   หยิบมา 5 ชิ้น              ขนมเหลือ 17 ชิ้น
กลุ่ม 2   หยิบมาอีก 5 ชิ้น              ขนมเหลือ 12 ชิ้น
กลุ่ม 3   หยิบมาอีก 5 ชิ้น              ขนมเหลือ 7 ชิ้น
กลุ่ม 4   หยิบมาอีก 5 ชิ้น              ขนมเหลือ 2 ชิ้น
คือ 22 หาร 5 = 4 เศษ
   คิด 5 กี่ครั้งได้ 22 ก็คือ ไม่มี  มีแต่ห้า 4 ยี่สิบ กับ ห้า 5 ยี่สิบห้า
          แต่ยี่สิบห้ามันเกินยี่สิบสอง ดังนั้น ไม่ใช่แน่ 
          จึงเลือก ห้า 4 ยี่สิบ
       แล้วเอา 22-20 เหลือ เศษ 2  ตอบ 4 เศษ 2)
เครื่องหมาย หาร คือ “/” หรือ ÷   ”  เช่น  20/4   , 20  ÷  4

  
จงหาคำตอบ


 1.   60  ÷ 12 = ______________    

 2.   6  ÷ 1 = _______________

 3.   80  ÷ 8 = _______________

 4.   30  ÷ 5 = _______________

 5.   44  ÷ 4 = _______________

 6.   28  ÷ 4 = _______________

 7.   63  ÷ 7 = _______________

 8.   72  ÷ 8 = _______________

 9.   48  ÷ 4 = _______________

 10.    36  ÷ 9 = _______________

 11.   48  ÷ 4 = _______________

 12.   132  ÷ 11 = _______________

 13. 108  ÷ 12 = _______________

 14.   99  ÷ 9 = _______________

 15.    49  ÷ 7 = _______________

 16.   64  ÷ 8 = _______________

ปยส และ หาคำตอบ
 1.   แม่จัดดอกไม้ใส่แจกัน 6 ใบเท่าๆกัน มีดอกไม้ทั้งหมด 24 ดอก แจกันแต่ละใบมีดอกไม้กี่ดอก
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
12.   คุณยายจุดธูปทั้งหมด 21 ดอก แจกเด็กๆ 7 คนเท่าๆกัน เด็กๆได้ธูปคนละกี่ดอก
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 3.   คุณครูให้เด็กนักเรียนนั่งเป็นแถวๆละเท่าๆกัน มีเด็ก 80 คน จัดแถวละ 10 คน จะได้ทั้งหมดกี่แถว
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 4.   ปู่ขาวมีที่ดินทั้งหมด 132 ไร่ แบ่งให้ลูกหลานทั้งหมด 9 คนเท่าๆกัน แต่ละคนได้ที่ดินคนละกี่ไร่
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 5.   กระป๋องออมสินคุณพ่อมีแต่เหรียญห้า คิดเป็นเงินทั้งหมด 55 บาท คุณพ่อมีเหรียญห้ากี่เหรียญ
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 6.   มดแดงและเพื่อนๆไปเที่ยวเขาใหญ่ ที่เขาใหญ่มีเต๊นท์ให้เช่า เจ้าหน้าที่ให้นอนได้เต๊นท์หนึ่งไม่เกิน 3 คน มดแดงและเพื่อนๆรวมแล้วมีทั้งหมด 27 คน ต้องเช่าเต๊นท์ทั้หมดกี่เต๊นท์จึงจะเสียเงินน้อยที่สุด
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 7.   แม่มีเงินอยู่ 50 บาท แบ่งให้ลูก 8 คน คนละเท่าๆกัน เด็กจะได้เงินมากที่สุดคนละกี่บาท และคุณแม่มีเงินเหลือกี่บาท
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 8.   นักเรียนห้องหนึ่งมี 56 คน คุณครูให้จับกลุ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มละ 9 คน ห้องเรียนนั้นจะมีกลุ่มโครงงานทั้งหมดกี่กลุ่ม และเหลือนักเรียนที่ไม่มีกลุ่มกี่คน
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 9.   แม่ค้าตักขนมถ้วยใบเตยใส่กล่องขายกล่องละ 20 บาท ใน 1 กล่องมีขนมถ้วยอยู่ 7 ชิ้น มีขนมถ้วยที่เพิ่งทำเสร็จใหม่อยู่ 90 ชิ้น  แม่ค้าจะตักขนมถ้วยที่เพิ่งทำเสร็จได้ทั้งหมดกี่กล่อง และมีเศษเหลือหรือไม่ ถ้าเหลือมีกี่ชิ้น
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 10.   มีน้ำน้ำเปล่าขวดเล็กอยู่ทั้งหมด 96 ขวด จัดใส่กล่องให้ได้กล่องละ 1 โหล มีน้ำเปล่าทั้งหมดกี่กล่อง และเหลือเศษหรือไม่
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________

11.   มีดินสออยู่ทั้งหมด 54 แท่ง จัดใส่ถุงขาย ถุงละครึ่งโหล จัดดินสอได้ทั้งหมดกี่ถุง
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 12.   นับขาหมูในเล้าได้ทั้งหมด 36 ขา มีหมูกี่ตัวในเล้า
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 13.   มีไข่ไก่ทั้งหมด 108 ฟอง มีไข่ไก่ทั้งหมดกี่โหล
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 14.   ฉันและพี่สองคนร่วมกันซื้อของเล่นให้น้องคนเล็ก ของเล่นราคา 30 บาท ฉันและพี่ๆจ่ายเงินคนละกี่บาทปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 15.   ฉันและเพื่อนๆอีก 6 คน ซื้อขนมมาแบ่งกันทานโดยจ่ายเงินเท่าๆกัน ป้าทองหยิบคิดราคาขนมทั้งหมดเป็น 80 บาท ป้าทองหยิบลดราคาให้ 3 บาท พวกเราต้องจ่ายเงินคนละกี่บาท
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 16.   เอาธนบัตรใบละ 50 บาทไปแลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 17.   เอาเหรียญ 10 บาท ไปแลกเหรียญสองบาทได้กี่เหรียญ
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________
 18.   เอาธนบัตรใบละ 20 บาท 4 ใบ ไปแลกเหรียญ 10 บาทได้กี่เหรียญ
ปยส _______________________________ 
ตอบ ________________

 มาแต่งโจทย์กัน
 1.   9 ÷ 3

_____________________________________________

_____________________________________________

 2.   45 ÷ 5

_____________________________________________

_____________________________________________

 3.   96 ÷ 12

_____________________________________________

_____________________________________________

 4.   63 ÷ 9

_____________________________________________

_____________________________________________

 5.   132 ÷ 11

_____________________________________________

_____________________________________________


  

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2556 08:24

    ขอบคุณที่มีแบบฝึกเผยแพร่ค่ะ

    ตอบลบ