Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ติว เลข ป.2 เงิน

ติว เลข ป.2 เงิน
1. ฉันมีธนบัตร ดังนี้
1000 บาท 5 ใบ             500 บาท 2 ใบ    
100   บาท 7 ใบ               50 บาท 5 ใบ    
20     บาท 3 ใบ   เหรียญ 10 บาท 2 เหรียญ
ฉันต้องการจ่ายเงินค่าเสื้อผ้าเป็นจำนวน 2,770 บาท ฉันต้องหยิบธนบัตรและเหรียญอย่างไรจึงจะจ่ายเงินให้ร้านค้าพอดีโดยไม่มีเงินทอน

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. ฉันมีธนบัตรใบละ 500 บาท 3 ใบ มีเหรียญ ห้าสิบสตางค์อยู่ 6 เหรียญ ฉันไปซื้อพัดลมตัวละ 1099.75 บาท ฉันจะเหลือเงินกี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________

3. ข้าวสารขายถุงละ 125.25 บาท คุณแม่ซื้อข้าวสารครึ่งโหล ต้องจ่ายเงินกี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________

4. ปลาหมึกแผ่นกิโลกรัมละ 570 บาท ฉันซื้อปลาหมึก 3 ขีด ฉันต้องจ่ายเงินกี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________

5. ข้าวสารเกวียนละ 6200 บาท  ซื้อข้าวสาร 60 ถัง ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อยกี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________

6. ราคาขนมร้านป้าปิ่นทองมีราคาดังนี้
เค้กกล้วยหอม ชิ้นละ 12.50 บาท
ขนมปังทาเนย ถุงละ 18 บาท
ขนมปังหมูหยองถุงละ 24.75 บาท
ถ้าฉันซื้อขนมอย่างละชิ้น ให้ธนบัตรใบละ 1000 บาท 1 ใบ จะได้เงินทอนกี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________

7. ขนมปังหมูหยอง 3 ชิ้น แพงกว่าซื้อขนมปังทาเนยและเค้กกล้วยหอมกี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________

8. ข้าวเหนียวสามถังครึ่งราคา 1400 บาท ข้าวเหนียว 5 ลิตร ราคากี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________

9. จอคอมพิวเตอร์ราคา 1900.50 บาท ลำโพงถูกกว่าจอคอมพิวเตอร์อยู่  232.75 บาท ลำโพงราคากี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________


10. กรอบรูปราคา 200 บาท โคมไฟแพงกว่ากรอบรูปอยู่ 240.25 บาท นาฬิกาถูกกว่ากรอบรูปอยู่ 121.50 บาท นาฬิการาคากี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________

11. ขนมปังถุงละ 12 บาท มีเงิน 500 บาท ซื้อได้กี่ถุงและเหลือเงินกี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________

12. ตั๋วรถไปเชียงใหม่ของผู้ใหญ่ราคา 575 บาท  ตั๋วรถไปเชียงใหม่ของเด็กราคาเป็นครึ่งหนึ่งของตั๋วผู้ใหญ่  คุณแม่ซื้อตั๋วผู้ใหญ่และเด็กอย่างละใบ ต้องจ่ายเงินกี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________

13. บัตรเข้าสวนสนุกแดนมหัศจรรย์มีราคาดังนี้ 
บัตรผู้ใหญ่ราคา  700 บาท  
บัตรเด็กโตราคา 500 บาท 
บัตรเด็กเล็กราคาครึ่งหนึ่งของเด็กโต 

คุณพ่อพาครอบครัวไปเที่ยวสวนสนุกแดนมหัศจรรย์ คุณพ่อซื้อบัตร ผู้ใหญ่ 2 คน เด็กโต 3คน และเด็กเล็ก 2 คน คุณพ่อต้องจ่ายเงินกี่บาท

ปยส. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

14. ราคาเนื้อสัตว์มีดังนี้
เนื้อปลา กิโลกรัมละ 550 บาท
เนื้อหมู ขีดละ 25 บาท
เนื้อไก่ 100 กรัม ราคา 20.50 บาท

14,1 ซื้อเนื้อปลา 5 ขีด ราคากี่บาท    ตอบ  __________________________________

14.2 ซื้อเนื้อหมู 3 กิโลกรัม ราคากี่บาท     ตอบ  __________________________________

14.3 ซื้อเนื้อไก่ 7 ขีด ราคากี่บาท        ตอบ  __________________________________


15. ร้านเสื้อผ้าสดสวยติดราคาเสื้อผ้าดังนี้

เสื้อกล้ามราคาตัวละ 55 บาท ซื้อ 1 โหลหรือมากกว่าเหลือราคาตัวละ 50 บาท
เสื้อยืดราคาตัวละ 120 บาท ซื้อ ครึ่งโหล หรือมากกว่าเหลือราคาตัวละ 110 บาท
กระโปรงราคาตัวละ 100 บาท ซื้อ 3 ตัวหรือมากกว่าเหลือราคาตัวละ 90 บาท
และถ้าซื้อสินค้าเกิน 1000 บาท จะลดราคาให้อีก 100 บาท

คุณป้าซื้อสินค้าดังนี้
เสื้อกล้าม และเสื้อยืด อย่างละครึ่งโหล ซื้อกระโปรง 2 ตัว จะต้องจ่ายเงินกี่บาท
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ตอบ  _______________________________________________________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น