Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

ติว เลข ป.3 เวลา

เลข - เวลา


1.พระสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลากี่วัน  _________________

2.ถ้าวันที่ 1 ของเดือนมีนาคมตรงกับวันศุกร์
   วันที่ 31 ตรงกับวันใด ___________________
    เดือนมีนาคมมีวันเสาร์ทั้งหมดกี่วัน __________________

3.ถ้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2556 ตรงกับวัน จันทร์
   วันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันที่     ___________________
  มีวันจันทร์ในเดือนกีวัน ____________________
  จำนวนวันของแต่ละวันในเดือนมีค่าไม่เท่ากัน ถูกหรือผิด_____

4. ถ้าวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ปี2555 ตรงกับวันจันทร์
   วันที่ 12 ของเดือนตรงกับวันอะไร _________________________
   พุธที่สามของเดือนตรงกับวันที่เท่าไร _________________________
   วันใดมีจำนวนวันในเดือนมากที่สุด _________________________

5.ถ้าวันที่ 1 มกราคม 2540 ตรงกับวัน พฤหัสบดี
   วันเด็กตรงกับวันที่เท่าไร _________________________
   เดือนกุมภาพันธ์ในปีนี้มีกี่วัน _________________________
  ถ้าเอ๋เกิดวันที่ 8 มกราคม ในปีนี้  และนกก็เกิดในวันที่ 5 มีนาคมของปีนี้ นกมีอายุมากหรือน้อยกว่าเอ๋กี่วัน    
   _________________________
   ปีนี้มีกี่วัน _________________________

6.ถ้าวันนี้ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำเดือน 3
    เดือนนี้คือเดือนอะไรในปฏิทินสากล _________________________
     อีกกี่วันจะถึงวันมาฆบูชา _________________________
     อีก 5วันตรงกับวันไทยที่เท่าไร _________________________
    ถ้าปีนี้ตรงกับปีอธิกสุรทิน เดือนสามไทยมีกี่วัน _________________________

7.ใน 1 ปี มีเดือนที่มี 31 วัน ทั้งหมดกี่เดือน และคิดเป็นกี่วัน _________________________

8.จ๋อมอายุครบ 8 ปี กับอีก 7 เดือน จ๋อมเกิดมาแล้วกี่เดือน _________________________

9.วันนี้วันที่ 27 ธันวาคม 2556 อีก 73 วันจะถึงวันเกิด น้องจิ๋ว น้องจิ๋วเกิดวันที่เท่าไร
______________________

10.วันนี้วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2557 อีก 3 สัปดาห์ จะตรงกับวันที่เท่าไร
______________________

11.ผู้จัดการให้คุณเทียนทำงานชิ้นหนึ่งในเวลา 2 สัปดาห์ กับอีก 2 วัน แต่คุณเทียนใช้เวลาทำงานทั้งหมด 5 สัปดาห์พอดี คุณเทียนใช้เวลาทำงานเกินกว่ากำหนดกี่วัน
______________________

12.พ่อขับรถจากพิจิตรไปนครสวรรค์ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 43 นาที พักกินข้าวที่นครสวรรค์ตั้งแต่ 9:23 น. ถึง 10:02 น. พ่อขับรถต่อไปจนถึงกรุงเทพใช้เวลา 135 นาที คุณพ่อใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงในการเดินทางจากพิจิตรถึงกรุงเทพ
______________________


13.ป้าหม่องศึกษาวิธีอบขนมไทยดังนี้
      อบขนมไข่ใช้เวลา 30 นาที
      อบขนมไสไส้ใช้เวลาน้อยกว่าขนมไข่ครึ่งหนึ่ง
      อบขนมเค้กใช้เวลากมากกว่าขนมไข่อยู่ 3 เท่า
      อบขนมบ้าบิ่นใช้เวลาสี่ในห้าของเวลาที่ใช้อบขนมไสไส้
       อบขนมถ้วยฟูใช้เวลามากกว่าอบขนมบ้าบิ่นอยู่เท่าครึ่ง
       ป้าหม่องอ่านแล้วปวดหัวมาก มาช่วยป้าหม่องหาเวลาอบขนมชนิดต่างๆกัน

      อบขนมไสไส้ใช้เวลา________________________
      อบขนมเค้กใช้________________________
      อบขนมบ้าบิ่นใช้เวลา________________________
     อบขนมถ้วยฟูใช้เวลา _______________________

14.ใน 1 วันมี _______ ชั่วโมง __________นาที ____________วินาที

15. เวลา 5 วัน กับอีก 4 ชั่วโมง 32 นาทีคิดเป็น _______________ วินาที

16.ระบบธนาคารระบบหนึ่งใช้เวลา 7200 วินาที ในการประมวลผลข้อมูลลูกค้า ระบบนี้ใช้เวลาประมวลผลนานกี่ชั่วโมง
______________________


17. ตารางสัมมนาโรงเรียนสอนอาหารมีดังนี้
8:00 – 9:00 ลงทะเบียน
9:00 – 9:15 พิธีเปิด โดย คุณย่าแจ่ม
9:15 – 10:00 อาหารไทยไฮโซ  โดย คุณป้าเวียน
10:00 - 10:30 สุดยอดเครื่องครัว  โดย คุณแม่บัว
10:30 - 10:45 พักตามอัธยาศรัย
10:45 - 11:30 อาหารเกาหลีเด็กแนว โดย คูณป้าเวียน
11:30 – 12:10 เกร็ดความรู้อาหารติดปาก โดย คุณย่าแจ่ม
12:10 – 13:30 พักทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร
13:30 – 14:15 อาหารพื้นเมืองอินเดีย โดย คุณตาแดง
14:15 – 15:00 วิธีจัดแต่งอาหาร โดย คุณป้าเวียน
15:00 – 15:20 พักทานอาหารว่าง
15:20 – 16:30  อาหารเมืองซามูไร  โดย คุณตาแดง
16:30 – 17:30 รางวัลหรรษา และ ปิดรายการสัมมนา โดย คุณย่าแจ่ม

รายการสัมมนาใดยาวที่สุด และใช้เวลากี่นาที  ______________________
คุณย่าแจ่มใช้เวลาบรรยายในสัมมนานานกี่ชั่วโมง ______________________
มีเวลาพักตั้งแต่เริ่มสัมมนาจนจบรายการกี่นาที______________________
ใครพูดน้อยที่สุดและใช้เวลาพูดกี่นาที ______________________
ระหว่างแม่บัวและป้าเวียน ใครพูดนานกว่ากันและนานกว่ากี่นาที ______________________
ถ้าฉันไปร่วมงานสัมมนา ฉันต้องใช้เวลาฟังบรรยายอย่างเดียวทั้งหมดกี่ชั่วโมง ______________________

18.พี่บิ๊ก ฉัน และน้องโบ้ เริ่มทำการบ้านพร้อมกัน พี่บิ๊กทำการบ้านตั้งแต่เวลา 18:00 – 19:30 น.  ฉันทำการใช้เวลามากกว่าพี่ชายอยู่ 30 นาที  เวลาที่น้องโบ้ใช้ทำการบ้านเป็นสองในสามของฉัน น้องโบ้ทำการบ้านนานกี่นาที และ ทำเสร็จกี่โมง
____________________________________________

19.คุณแม่เริ่มทำขนมเค้กตั้งแต่เวลา 05:45 น. และเสร็จเวลา 14:22 น. ได้ขนมเค้กทั้งหมด 36 ชิ้น คุณแม่ทำใช้เวลาทำขนมเค้กเฉลี่ยชิ้นละกี่นาที
____________________________________________

20.คุณผักบุ้งใช้เวลา 23 วัน กับอีก 5 ชั่วโมง ในการทำวิจัยและรายงานฉบับหนึ่งให้บริษัทอาหารทะเลสดเสมอ  คุณผักโขมเจ้าของโครงการให้ค่าวิจัยทั้งหมด 5,000 บาท คุณผักโขใพบว่าคุณผักบุ้งใช้เวลาเกินกว่ากำหนดถึง 60 ชั่วโมง ทางบริษัทจึงสั่งปรับเงินคุณผักบุ้งในส่วนของวันที่เกินกำหนด วันละ 150 บาท
คูณผักโขมให้เวลาคุณผักบุ้งทำงานกี่วัน ______________________
คุณผักบุ้งได้รับเงินทั้งหมดกี่บาทในการทำวิจัยฉบับนี้______________________

21.คุณอานั่งรถไฟสายนครพิงค์ออกจากสถานีหัวลำโพงเวลา 18.10 น. คุณอาถึงสถานีเชียงใหม่เวลา 07.15 น. ในวันถัดไป คุณอาใช้เวลาเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมง 
_____________________

22. คุณพ่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพไปฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยคุณพ่อต้องไปเปลี่ยนเครื่องบินที่ลอสแองเจอลิส บัตรโดยสารมีข้อมูลดังนี้
ออกจาก                  เวลา                            ถึง                         เวลา
กรุงเทพ                   5 มีค.2014 20:00 น.    ลอสแองเจอลิส       6 มีค.2014 06:25 น.
ลอสแองเจอลิส        6 มีค.2014 15:00 น.     ฟลอริดา                 6 มีค.2014 22:09 น.
คุณพ่ออยู่ใช้เวลาอยู่บนเครื่องบินนานกี่ชั่วโมง
 _____________________

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น