Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ติว ป.1 สังคม แผนผัง

ป.1 สังคม

ทิศหลัก มี 4 ทิศคือ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก1. หลักการเขียนแผนที่คือ ___________________________

2. ประโยชน์ของแผนผังคืิอ __________________________

3. ทิศที่อยู่ทางพระอาทิตย์ขึ้นคือ ทิศ ___________________________

4. ทิศที่อยู่ตรงข้ามกับพระอาทิตย์ขึ้นคือ ทิศ _______________________

5. ถ้าข้างหน้าเราคือทิศเหนือ ซ้ายมือเราคือ ทิศ ______________________

ุ6.  ถ้าข้างหน้าเราคือทิศตะวันออก ซ้ายมือเราคือ ทิศ ______________________

7. ถ้าข้างหน้าเราคืิอทิศใต้ ด้านขวามือเราคือ ทิศ ______________________

ดูรูปแล้วตอบคำถาม
8. สนามเด็กเล่นอยู่ทางทิศใดของบ้านปิ่น ______________________

9. ร้านอะไรอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านปิ่น ______________________

10. ร้านดนตรีอยู่ทางทิศใดของสระน้ำ______________________

11. ปิ่นจะเดินไปสระน้ำโดยผ่านสนามเด็กเล่น ต้องไปทางทิศใดบ้างตามลำดับ  __________________________

12. สระน้ำอยู่ทางทิศใดของโรงเรียน ________________________

13. ปิ่นจะเดินไปตลาดสด ต้องไปทางทิศใดบ้างตามลำดับ  __________________________

14. ให้วาดรูปแผนผังห้องเรียน ตามข้อมูลดังนี้

- กระดานดำอยู่หน้าห้องตรงกลาง ทางทิศเหนือ
- โต๊ะครูอยู่หน้าห้องทางทิศตะวันตกของกระดานดำ
- โต๊ะนักเรียนมี 3 ตอน 4 แถว ไม่มีใครนั่งติดกัน
- A นั่งอยู่แถวแรก ตอนแรก อยู่ทางใต้ของโต๊ะครูู
- B, C, D นั่งอยู่หลัง A ตามลำดับ
- E นั่งอยู่ถัดจาก A ไปทางทิศตะวันออก
- F, G, H นั่งอยู่หลัง B ตามลำดับ

- J นั่งอยู่ถัดจาก F ไปทางทิศตะวันออก
- I นั่งอยู่หน้า J
- K, Lนั่งอยู่หลัง J ตามลำดับ
- มี 2 ประตูเข้าห้องเรียน อยู่ทางทิศตะวันออกของกระดาน
- มีบอร์ดยาวอยู่หลังห้องเรียน


เฉลย
1. เขียนย่อจากสถานที่จริง
2. เอาไว้ค้นหาสถานที่ต่างๆ
3. ตะวันออก
4. ตะวันตก
5. ตะวันตก
6. เหนือ
7. ตะวันตก
8. ทิศเหนือ
9. ทิศตะวันตก
10.ทิศตะวันออก
11. ทิศเหนือ ทิศตะวันตก ทิศใต้
12. ทิศใต้
13. ทิศเหนือ ทิศตะวันออก
14.


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2556 12:33

    ขออนุญาตนำไปให้ลูกสาวทำนะค่ะ เป็นแบบฝึกหัดที่ดีมาค่ะ จะคอยตามนะค่ะ ขอบคุญมากค่ะ

    ตอบลบ