Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ติว ป.1 ภาษาไทย อ นำ ย

ป.1 ภาษาไทย ห นำ

อย่า อยู่ อย่าง อยาก
อ นำ ย มีแค่ 4 ตัว

ทบทวนกันเลย

1. __________ เดินลัดสนาม มันจะให้หญ้าที่ขึ้น ___________ เสียหาย __________ มาก

2. ________ ทำเลขข้อนี้มาก แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำ __________ ไร

3. ไม่มีใคร __________ ในบ้านหลังนี้มานานแล้ว สงสัยว่าเจ้าของบ้าน ___________ ขายบ้าน

4. ____________ หมายถึง ห้าม

5. น้องร้องไห้ เพราะไม่ ___________ ไปโรงเรียน

6. ฉันกำลังเล่น __________ ดีๆ ฝนก็ตกมาไม่รู้เนื้อรู้ตัว

7. คุณแม่บอกให้จัดขนมใส่จาน ________ ละชิ้น 

8. คุณแม่ ___________ ให้ฉัน _________ กับยาย ตอนปิดเทอม

9. คุณครูให้จัดแบ่งหาสิ่งของทั้งหมด  6 _______ 

10. เมื่อวานฉันเห็นแก้วน้ำ ___________ บนโต๊ะ 

11. _____________ บ้านท่าน _________ นิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น

12. กิน _________ กับปาก ________  _________ กับท้อง

13. ฉัน ______________ กินอาหารเหล่านั้นมาก ตกแต่งด้วยผักผลไม้หลายสี

14. __________ กินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด

15. ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัว __________ กับเจ้าหญิงในนิทาน

1 ความคิดเห็น: