Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ติว ป.1 ป.2 ภาษาไทย แม่กน และตัวสะกดไม่ตรงแม่ของแม่กน

ป.1 ป.2 ภาษาไทย แม่กน และตัวสะกดไม่ตรงแม่ของแม่กน

แม่ กน
ตัวสะกดที่ออกเสียงเหมือนแม่กน ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ
ตัวอย่าง 
ญ - รำคาญ  เชี่ยวชาญ  ชำนาญ  สัญญา  สูญญากาศ   บังเอิญ
ณ - บริเวณ  กฏเกณฑ์  คุณ  คำนวณ โบราณ
ร - เณร  บริวาร  จราจร  บังอร  การ
ล - สายชล เลี้ยงเพล  ผล
ฬ - ปลาวาฬ พระกาฬ ทมิฬ

คำใดบ้างออกเสียงเป็นแม่กน
1. ฉันตื่นนอนแต่เช้าตรู่เห็นพระออกบิณฑบาตหลายรูป


2. ขนมตาลร้านแม่บังอรมีรสหวานกำลังดีและมีสีสรรชวนรับประทาน


3. จงเขียนผลลัพธ์ของการ บวก ลบ คูณ หาร ในกระดาษคำตอบเท่านั้น


4. พรุ่งนี้จะสอบเรื่องประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่นของตน


5. หมู่บ้านเราสนับสนุนให้ทุกคนบริหารร่างกายโดยการเต้นแอโรบิกทุกเย็น


6. ฉันกำลังดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสสารกับการเปลี่ยนแปลง 


7. ตัณหาหมายถึงอาการทะยานในอารมณ์ต่างๆ


8. ปลาวาฬเป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสามารถอาศัยในบริเวณน้ำลึกได้


9. ข่าวดังวันนี้โจรทมิฬจับพยาบาลขณะที่กำลังชุลมุนกับการลำเลี่ยงคนไข้


10. คุณยายนวลจันทร์เป็นคนถือศีล นั่งฌานเป็นประจำ


11. อาจารย์เกสรเดินไปธนาคารเพื่อทำธุรกรรมฝากเงิน


12. นักมายากลที่ได้รางวัลชนะเลิศเล่นได้แยบยลจริงๆ


13. เถาวัลย์ยังนำมาใช้เป็นน้ำสมุนไพรได้ด้วย


14. ป้อมพระกาฬมีลิงห้อยโหนตัวไปมาจนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งด้วย


15. อนุสรณ์ทหารผ่านศึกทำให้เรารำลึกถึงคุณความดีการเสียสละไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น