Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ติว ป.1 คณิตศาสตร์ เลขบวกลบ วัน เดือน ปี


ป.1 คณิตศาสตร์
  
เลขบวกลบ วัน เดือน ปี

หลักการ
รู้จักเดือน
รู้จักจำนวนวันในแต่ละเดือน
รู้จักจำนวนเดือนใน 1 ปี
รู้จักจำนวนวันใน 1 สัปดาห์

เริ่มเลย
1. ป๋องมาโรงเรียน 20 วันในเดือนมกราคม ป๋องไม่มาโรงเรียนกี่วันในเดือนมกราคม

2. วันที่ 1 เดือนเมษายน ตรงกับวันอังคาร มีวันอังคารกี่วันในเดือนเมษายน

3. ปู่ไปเที่ยวยุโรปในเดือนมีนาคมทั้งเดือน และเดือนเมษายนอีก 12 วัน ปู่ไปเที่ยวยุโรปกี่วัน

4. น้องอายุ 1 ปี กับอีก 8 เดือน น้องอายุกี่เดือน

5. เป้ไปเที่ยวบ้านยายในเดือนมิถุนายนกับอีก 2 สัปดาห์ เป้ไปเที่ยวบ้านยายกี่วัน

6. หนูปิ่นอายุ 36 เดือน หนูปิ่นอายุกี่ปี

7. เดือนแปดรวมกับเดือนเก้า ต่างกับเดือนสิบเอ็ดรวมกับเดือนหกกี่วัน

8. ฉันเกิดวันที่่ 20 กรกฏาคม 2549 ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2549 ฉันอายุกี่เดือน

9. แป้งไปโรงเรียนในเดือนหก และ เดือนเจ็ด ทุกวัน และไปโรงเรียนในเดือนแปด 18 วัน แป้งไปโรงเรียนกี่วัน

10.ในเดือนสิบสอง  มีวันหยุดทั้งหมด 11 วัน โป้ลาป่วยอีก 3 วัน โป้ไปโรงเรียนในเดือนสิบสองกี่วัน

11. คุณพ่อไปทำงานที่สุโขทัยในเดือนห้าและเดือนหก คุณพ่อกลับบ้านทั้งหมด 13 วัน คุณพ่ออยู่สุโขทัยกี่วัน

12. เป็ดไปเที่ยวสวนสาธารณะทุกวันเสาร์ วันที่ 1 ของ เดือนสิบ ตรงกับวันจันทร์ เป็ดไปเที่ยวสวนสาธารณะในเดือนสิบกี่วัน

13. ใน 1 ปี โรงเรียนปิดทั้งหมด 3 เดือน โรงเรียนเปิดกี่เดือนใน 1 ปี

14. จำนวนวันในเดือนสี่รวมกับเดือนกุมภาพันธ์ที่มี 28 วัน ต่างกับจำนวนวันในเดือนสามทั้งเดือนกี่วัน

15. น้องอายุ 9 เดือน พี่อายุ 5 ปี 8 เดือน อายุของพี่รวมกับน้องเป็นทั้งหมดกี่เดือน

16. ปายอายุ 2 ปี 2 เดือน ป้างอายุ 11 เดือน ป้างอายุต่างจากปายกีเดือน

17. ป้องอายุ 1 ปี 9 เดือน ปุ๊อายุ 2 ปี 1 เดือน ปุ๊อายุมากหรือน้อยกว่าป้องกี่เดือน

18.ในเดือนพฤศจิกายน มีวันหยุดทั้งหมด 9 วัน โรงเรียนจัดงานกีฬาสีอีก 2 วัน ฉันเรียนหนังสือในเดือนสิบเอ็ดกี่วัน

19. แป๋มไปเที่ยวญี่ปุ่น 5 เดือน ไปเที่ยวอเมริกา 2 เดือน ที่เหลืออยู่เมืองไทย แป๋มอยู่เมืองไทยกี่เดือน

20.  เดือนอะไรบ้างรวมกันแล้วได้ 91 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น