Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ติว ป.2 คณิตศาสตร์ ค่าประจำหลักและการกระจาย หน่วย สิบ ร้อย พัน


ป.1 คณิตศาสตร์
  
ค่าของตัวเลข


อยากรู้ว่าเลขนั้นมีค่าอะไร  ให้เริ่มจากขวามือ หน่วย สิบ ร้อย พัน
เช่น 456 ชี้จากเลข 6  อ่านหน่วย  ตามด้วยเลข 5 อ่านสิบ ตามด้วยเลข 4 อ่าน ร้อย  แสดงว่า 456 มีค่าถึงหลักร้อย

1,234

ใชัเครื่องหมายจุลภาค "," คั่นเป็นตัวแบ่งหลักพัน

1 อยู่ในหลัก พัน    มีค่า 1,000
2 อยู่ในหลัก ร้อย   มีค่า 200
3 อยู่ในหลัก สิบ  มีค่า 30

4 อยู่ในหลัก หน่วย   มีค่า 4

1,234 อ่านว่า หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่
กระจายตัวเลข 1,234 = 1,000 + 200 + 30 + 4


9,008
9 อยู่ในหลัก พัน    มีค่า 9,000
0 อยู่ในหลัก ร้อย   มีค่า 0
0 อยู่ในหลัก สิบ  มีค่า 0

8 อยู่ในหลัก หน่วย   มีค่า 8

9,008 อ่านว่า เก้าพันแปด
กระจายตัวเลข   9,008 = 9,000+8

ค่า 0 ไม่ต้องนำมาอ่านออกเสียง

การเปรียบเทียบค่า

เลขที่มีจำนวนหลักมากกว่า มีค่ามากกว่า ตัวเลขที่มีจำนวนหลักน้อยกว่า
    เช่น   
    1234 มากกว่า 999
    100 มากกว่า 89
    20 มากกว่า 9

เลข  2 ค่า ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน ให้เปรียบเทียบจาก หลักมาก ไปหา หลักน้อย (ซ้ายไปขวา) 
ที่หลักเดียวกัน ถ้าพบการมากกว่าหรือน้อยกว่า แสดงว่าเจอแล้ว ตัวไหนมากกว่าแสดงว่า เลขนั้นมากกว่า  และหยุดเปรียบเทียบเลย ไม่ต้องเปรียบเทียบเลขถัดไป 

    เช่น
       809  32
       เลขมีหลักเท่ากัน หลักร้อยทั้งคู่ (หน่วย สิบ ร้อย)
       (ดูสีนะ สีเดียวกันก็หลักเดียวกัน)

       เริ่มเปรียบเทียบจากตัวหน้าหลักร้อย เอาหลักเดียวกันมาเปรียบเทียบกัน  8 กับ 3  
       เจอแล้ว ตอบได้เลย 8 มากกว่า 3  คำตอบมาแล้ว 809 > 322 (809 มากกว่า 322)

       2,009  2,03
       เลขมีหลักเท่ากัน หลักพันทั้งคู่ (หน่วย สิบ ร้อย พัน)
       (ดูสีนะ สีเดียวกันก็หลักเดียวกัน)

       เริ่มเปรียบเทียบจากตัวหน้าหลักพัน เอาหลักเดียวกันมาเปรียบเทียบกัน   2 กับ 2
       มันเท่ากัน   ต้องเปรียบเทียบต่อไป

       เปรียบเทียบต่อไป หลักถัดไป หลักร้อย เอาหลักเดียวกันมาเปรียบเทียบกัน  0 กับ 0
       มันเท่ากัน   ต้องเปรียบเทียบต่อไป

       เปรียบเทียบต่อไป หลักถัดไป หลักสิบ เอาหลักเดียวกันมาเปรียบเทียบกัน  0 กับ 3
       เจอแล้ว ตอบได้เลย 3 มากกว่า 0  คำตอบมาแล้ว 2,032 > 2,009 (2,032 มากกว่า 2,009)    จงกระจายค่าตัวเลข และอ่านออกเสียง

1. 781

2. 998

3. 2,892

4. 3,409

5. 8,022

6. 1,999

7. 40

8. 5,005

9. 2,080

10. 9,998

11. 9,090

12. 3,456

13. 2,011

14. 3,023

15. 7,676


เรียงลำดับตัวเลขจากน้อยมามาก
(สุ่มให้น้องอธิบายว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้น เพื่อทดสอบความเข้าใจ)

1. 222    2,222   22   2,233

2. 9,090  990   8,888  909

3. 9,797    9,779   9,977  7,979  779

4. 86  806   906   260   860

5.  61   109   190   106

6. 101   1,111   1,011  1,101

7. 401   4,010   3,999   3,901

8. 666   6,600  989   98 7,234   888   8,080  2,999

    

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2560 13:11

  เป็นเวปสอนเด็กๆแต่ทำไมใช้ภาษาไทยไม่ถูก "หนูน้อย" ไม่ใช่ "นู๋น้อย" ค่ะ

  ตอบลบ
 2. ครูคะๆๆๆ มีข้อสงสัยค่ะ ครู่ที่โรงเรียนน้องหนู บอกว่ากระจาย100ว่า 1+0+0ค่ะ มันคืออะไร

  ตอบลบ
 3. ค่าประจำหลักของหลักพันเป็น1,000เท่าของค่าประจำหลักของหลักสิบ

  ตอบลบ