Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ติว ป.3 วิทยาศาสตร์ - ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

ป.3 วิทยาศาสตร์ - ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
1. สิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร จงยกตัวอย่าง
________________________________________________________
________________________________________________________

2.  สิ่งแวดล้อมสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร 
________________________________________________________

3. สิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้แก่อะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. ห่วงโซ่อาหาร (food chain) หมายถึง
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. ระบบนิเวศ หมายถึง
_________________________________________________________
_________________________________________________________

6. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตมีทั้งหมดกี่ภาวะ อะไรบ้าง จงอธิบาย
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7. + + หมายถึง ภาวะใดบ้าง
_________________________________________________________

8. + 0 หมายถึง ภาวะใดบ้าง
_________________________________________________________

9. + - หมายถึง ภาวะใดบ้าง
_________________________________________________________

10. ปรสิตหมายถึง __________________________________ 

11. บอกแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ 
ไลเคนส์กับสาหร่าย  __________________________________
เหาบนศีรษะ __________________________________
ผีเสื้อกับดอกไม้ __________________________________
ปลาฉลามกับเหาฉลาม __________________________________
พยาธิในร่างกายคนหรือสัตว์______________________________
เสือ กับ กวาง __________________________________
ต้นไม้ใหญ่กับกล้วยไม้ __________________________________
โปรโตซัวกับปลวก __________________________________
เพลี้ยกับต้นไม้ __________________________________
เห็บ หมัด กับสุนัข __________________________________
ด้วงกับมด __________________________________
เฟริน์กับต้นไม้ใหญ่ __________________________________
แมลงปีกแข็งกับปลวก __________________________________
เหยี่ยวกับหนู __________________________________
ต้นฝอยทองกับต้นไม้ __________________________________
นกเอี้ยงกับควาย__________________________________
ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล __________________________________
นก ต่อ ผึ้ง ทำรังบนต้นไม้ __________________________________
แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ _______________________________
ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล __________________________________
ชายผ้าสีดาบนต้นไม้ใหญ่ __________________________________
มดดำกับเพลี้ย __________________________________
กบกับแมลง __________________________________
กาฝากกับต้นมะม่วง __________________________________
กาบหอยแครงกับแมลง __________________________________
พืชตระกูลถั่วกับแบคทีเรียที่ปมราก _______________________________


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น