Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ติว ป.3 วิทยาศาสตร์ - น้ำ

ป.3 วิทยาศาสตร์ - น้ำ

ถูกหรือผิด

____1.ผิวโลกมีน้ำ 2 ส่วน และ พื้นดิน 1 ส่วน
____2.น้ำสามารถพบได้ทั้งใต้ดิน ในบรรยากาศ และ ผิวดิน
____3.น้ำในห้วยลำธานจัดเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดิน
____4.การเกิดฝนเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ำ
____5.การคายน้ำของพืชเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ำ
____6.วัฏจักรของน้ำสิ้นสุดเมื่อน้ำฝนไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง ทะเล มหาสมุทร
____7.สมบัติของน้ำคือ มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ และไร้แรงดัน
____8.สถานะของน้ำมี 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และของร้อน
____9.น้ำเปลี่ยนรูปร่างได้ตามภาชนะที่บรรจุ
____10.น้ำแข็งคือน้ำในสถานะของเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -1 องศาลงไป
____11.ไอน้ำเกิดจากการระเหยของน้ำ
____12.การหลอมละลายและการระเหยเกิดเมื่อมีความร้อนเป็นตัวกระตุ้น
____13.การควบแน่นเกิดมีความร้อนเป็นตัวกระตุ้น
____14.ปรากฏการณ์ที่ก้อนเมฆเคลื่อนตัวไปกระทบความเย็นจนเกิดเป็นน้ำฝน คือ การควบแน่น
____15.น้ำเคลื่อนที่จากที่สูงลงที่ต่ำเสมอ
____16.น้ำเคลื่อนที่เพื่อรักษาระดับผิวน้ำให้เท่ากันเสมอ
____17.น้ำมีแรงดันกับภาชนะที่บรรจุในทุกทิศทาง
____18.เมื่อเราดำน้ำ ยิ่งดำลึกจะยิ่งเจ็บแก้วหู แสดงว่า น้ำแรงดันน้ำขึ้นอยู่กับระดับความลึกของน้ำ
____19.หลักการสร้างเขื่อน จะสร้างฐานด้านฐานของเขื่อนให้หนากว่าสันเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำให้ได้มากขึ้น
____20.ปกติคนต้องการน้ำดื่มอย่างน้อยวันละ 4-5 แก้ว
____21.ประโยชน์ของน้ำในด้านอุตสาหกรรมข้อหนึ่งคือ ช่วยระบายความร้อนให้กับเครื่องจักร เครื่องยนต์
____22.น้ำมีประโยชน์ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตร์ เขื่อนศรีนครินทร์
____23.น้ำเป็นแหล่งทรัพยากราเช่น ก๊าซธรรมชาติ เกลือ
____24.ควรใช้กฎหมายลงโทษโรงงานอุตสาหกรรมที่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ
____25.กังหันน้ำชัยพัฒนาแก้ปัญหาน้ำเสียได้โดยใช้หลักการเติมออกซิเจนให้กับน้ำ
____26.การใช้สารเคมีในการเกษตรก่อนให้เกิดปัญหาคุณภาพของน้ำได้
____27.น้ำที่ดูแล้วใสสะอาด คือ น้ำสะอาด
____28.น้ำสะอาดคือ น้ำที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเหม็น
____29.น้ำที่สะอาดควรมีค่า ph = 10
____30.น้ำต้มจะถูกฆ่าเชื้อโรคแล้วด้วยความร้อน เมื่อใช้ดื่มจะปลอดภัย
____31.การทำน้ำให้สะอาดด้วยสารส้ม ใช้หลักการ การกรองน้ำ
____32.น้ำประปาที่เราใช้ทุกวันนี้มีการฆ่าเชื้อโรคโดยสาร ไอโอดีน
____33.น้ำกรองเป็นน้ำที่เหมาะสมใช้ในการบริโภค เพราะผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว
____34.น้ำกลั่นจัดเป็นน้ำที่สะอาดมากที่สุด
____35.การอนุรักษ์น้ำคือ การแก้ปัญหาน้ำเสีย
____36.รากพืชช่วยยึดดินไว้ไม่ให้ถูกน้ำพัดพา จึงเป็นการป้องกันการตื้นเขินของแหล่งน้ำ
____37.ควรรดน้ำต้นไม้ตอนกลางวันทีเดียวเพื่อประหยัดน้ำ
____38.แหล่งกำเนิดของน้ำคือ ป่าไม้
____39.น้ำที่เหลือจากการซักผ้าน้ำสุดท้ายสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ได้
____40.ใช้สายยางฉีดรดน้ำต้นไม้ประหยัดกว่าใช้บัวรัดน้ำ

Hint
1-5  ผ ถ ผ ถ ถ
6-10  ผ ผ ผ ถ ผ
11-15 ถ ถ ผ ถ ผ
16-20 ถ ถ ถ ผ ผ
21-25 ถ ถ ถ ถ ถ
26-30 ถ ผ ผ ผ ถ
31-35  ผ ผ ผ ถ ผ

36-40 ถ ผ ถ ถ ผ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น