Pages

ค้นหา ใน Blog นี้

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

ติว ป.3 วิทยาศาสตร์ - การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต


ป.3 - การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต

1.ทำไมลูกแมวจึงมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่แมว
____________________________________________

2.จงยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายจากพ่อแม่สู่ลูกของคน มา 5 อย่าง
____________________________________________

3.จับคู่ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
_____ลักษณะเด่น   ก. ลักษณะที่ต่างจากสิ่งมีชีวิตรุ่นที่ผ่านมาและถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆไปได้
_____ลักษณะด้อย  ข. ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นในบางรุ่นเท่านั้น ถูกลักษณะเด่นข่มไว้
_____ลักษณะที่แปรผัน ค. ลักษณะที่ปรากฏในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิต

4.ยกตัวอย่างประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมมา 3 ข้อ
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

5. หน่วยทางพันธุกรรมที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น ความสูง ความต่ำ สีผิว เรียกว่า ____________________

6.วงกลมสิ่งที่ไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรม
ความสูง   สีตา    เพศ    สติปัญญา   โรคเลือด  การห่อลิ้น   ผมหยักศก  ความอ้วน 
 โรคธาลัสซีเมีย  โรคกระเพาะ   โรคปัญญาอ่อน   ลักษณะเส้นผม    เสียง   ตาบอดสี

7.โครโมโซมในแต่ละเซลล์ของมนุษย์ซึ่งเป็นที่บรรจุยีนมีทั้งหมด __________ คู่

8.โครโมโซมที่บอกเพศคือโครโมโซมคู่ที่ ____________

9.บิดาของแห่งวิชาพันธุศาสตร์คือ _______________ ชาว _____________

10.กฏของเมนเดลประกอบด้วย  ____________________________________________
____________________________________________

11.ลักษณะเด่นพันทางคือ ________________________________________

12.จากกฏของเมนเดลสรุปได้ว่า อัตราส่วนระหว่างลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยคือ ____________________


Hint:
1.มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูก
2.หน้าผากรอยหยัก หน้าผากกว้าง   ผมตรง ผมหยักศก   มีติ่งหู ไม่มีติ่งหู   ห่อลิ้นได้ ห่อสิ้นไม่ได้     หนังตาชั้นเดียว หนังตาสองชั้น
3. ค ช ก
4.พัฒนาสายพันธุ์พีชให้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ,   พัฒนาสายพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้น,     ป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
5.ยีน (Gene)
6.เพศ  ความอ้วน  โรคกระเพาะ  เสียง
7. 23
8. 23
9.เมนเดล ชาวออสเตรเลีย
10.กฏแห่งการแยกตัวในเซลล์สืบพันธ์ และ กฏแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระเมื่อมีการปฏิสนธิ
11.ลักษณะที่ปรากฎให้แห็นเป็นลักษณะเด่นแต่มีลักษณะด้อยแฝงอยู่ ส่งผลให้ลักษณะด้อยยังสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลานได้

12. 3 ต่อ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น